Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1966

 1. Rapport kabelbaansluiting Grevelingen - Noord : augustus t/m december 1964

  1966

 2. Advies over de in Oostelijk Flevoland te oogsten hoeveelheid rietzaad bestemd voor uitzaai in Zuidelijk Flevoland

  In de afgelopen maanden werden onderzoekingen verricht over de produktie van rietzaad in OOstelijk Flevoland met het doel na te gaan hoeveel ha rietland geoogst dient te worden om een voldoende hoeveelheid...

  1966

 3. Attenuation of solar radiation due to air pollution in Rotterdam and its surroundings

  1966

 4. Verbetering aanloop Marsdiep : eerste onderhoudszuigwerk juni 1966 : toegang marinehaven Den Helder

  De diepte, breedte en strekking van de vaargeulen in het Schulpengat, het Westgat en het Molengat variëren nogal sterk, met over het algemeen een tendens naar verondieping door drempelvorming en...

  1966

 5. Mogelijkheden voor een industriƫle ontwikkeling langs de oever van de Westerschelde ten oosten van Terneuzen

  1966

 6. Verbetering zeewering Boulevards Bankert en Evertsen te Vlissingen

  1966

 7. Verslag van de proeven naar het stimuleren van duinvorming door bemesting van duinvormende planten

  Verslag van een oriënterende bemestingsproef voor duinvormende planten in situ.

  1966

 8. Rapport over de juridische en organisatorische aspecten van de strijd van de waterschappen tegen de waterverontreiniging

  1966

 9. Afsluiting Haringvliet : deel VII : stroombeelden in de eindfase met geheel geopende sluizen rapport modelonderzoek

  1966

 10. Verslag van een dienstreis naar de Verenigde Staten van 12-29 juni 1966

  1966