Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1966

 1. Enkele opmerkingen n.a.v. de nota 'Enige economische beschouwingen betreffende de optimale dijkverhoging', september 1966 RWS Rapportendatabank

  De inhoud van genoemde nota van het Nederlands Economisch Instituut geeft aanleiding tot een paar opmerkingen die bijdragen aan de discussie over de financieel-economische aspecten van gewenste dijkhoogten. ...

  1966

 2. Het structuurplan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders RWS Rapportendatabank

  Kritische beschouwing van "Een structuurplan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders" , Dienst der Zuiderzeewerken, 1961.

  1966

 3. Onderzoek naar de overdrukken onder een asfaltbodembescherming bij een geleidelijke sluiting : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1966

 4. Neerslag en afvoer in het stroomgebied van de Maas RWS Rapportendatabank

  1966

 5. Overzicht van criteria, welke gehanteerd worden bij het bestuur en beheer van de Duitse Benedenrijn RWS Rapportendatabank

  Het doel van deze nota is de Duitse rivierkundige inzichten en uitgangspunten bij het beheer van de rivier beter toegankelijk te maken voor de Studiedienst. Ingegaan wordt op het optreden van hoge rivierafvoeren,...

  1966

 6. Voorstel tot wijziging van de afwatering van de kavels O 31, 32 en 33 RWS Rapportendatabank

  Bespreking van de tegenwoordige wijze van afwateren en toelichting op enige mogelijkheden tot wijziging van de afwatering van de kavels O 31, 32 en 33.

  1966

 7. Voorstel vaststelling woonkernen en rayons in Oostelijk Flevoland (=woonkernenplan Oostelijk Flevoland) RWS Rapportendatabank

  Voorgesteld wordt de op bijgaande kaart aangegeven begrenzingen, eventueel na amendering, vast te stellen en daarna uitsluitend door de Directie bekrachtigde wijzigingen aan te brengen.

  1966

 8. Stroombestendigheid sluitgatdrempel : deel IV : stabiliteit los materiaal achter een dam met brede kruin rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1966

 9. Overzichtskaart stroomgebied van de Maas RWS Rapportendatabank

  1966

 10. Afname van de vooroever van de Slaakdam RWS Rapportendatabank

  1966