Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1966

 1. De theoretische grondslagen van het geo-elektrisch onderzoek : voordracht voor de V.W.N. op 5 april 1966 door dr.ir. J.C. van Dam c.i.

  1966

 2. Erosiebestendigheid zand-sliblagen : rapport modelonderzoek

  1966

 3. Dwarsprofiel : verslag modelonderzoek [= Verslag modelonderzoek dwarsprofiel (eerste deel)]

  Betreft het eerste gedeelte van het onderzoek naar de afmetingen van de dwarsdoorsnede van een kanaal waarin duwvaart voorkomt. Tijdens de hier behandelde proevenseries zijn alleen grootheden gemeten die...

  1966

 4. De kapitaalsbehoefte voor de te verpachten landbouwbedrijven in Oostelijk Flevoland

  Wanneer men de kapitaalbehoefte van nieuwe bedrijven wil nagaan, wordt uitgegaan van bestaande, vergelijkbare bedrijven en wordt aangenomen dat voor de nieuwe bedrijven dezelfde investeringen en evenveel...

  1966

 5. Verkeerstellingen op de rijkswegen. - 1966-1969

  1966

 6. Enkele factoren, die de mogelijkheden van industrievestiging in Zuidelijk Flevoland en Lelystad bepalen

  Het onderzoek heeft betrekking op het toekomstige industrieterrein het Oostvaardersdiep tussen Amsterdam en Lelystad met aansluitend daaraan de twee industrieterreinen van Lelystad in het zuidwezten en...

  1966

 7. Hoogwaterperiode winter 1965-1966

  1966

 8. Verslag der werkzaamheden voor het verdampingsonderzoek gedurende de periode van 15 juni - 15 november 1966

  1966

 9. Grootwaterbezwaar 1946 op het Noordzeekanaal in de toekomst

  Doel: het vinden van een methode waarmee de toekomstige waterstanden op het Noordzeekanaal en op het IJmeer in perioden van groot waterbezwaar kunnen worden berekend. Volgens de berekening zal het peil...

  1966

 10. Projectgroep Numerieke Weersverwachting : zesde interimrapport

  1966