Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1966

 1. De Noord-Bevelandse oever (Noordoever) : stand van het onderzoek 1 december 1966 RWS Rapportendatabank

  Verslag van onderzoek naar het verband tussen grootte van de dijkval en steilte van het talud voor en na de val.

  1966

 2. De theoretische grondslagen van het geo-elektrisch onderzoek : voordracht voor de V.W.N. op 5 april 1966 door dr.ir. J.C. van Dam c.i. RWS Rapportendatabank

  1966

 3. Een structuurmodel voor de IJmeer-steden gebaseerd op openbaar vervoer RWS Rapportendatabank

  Doel van het structuurmodel is om uitgaande van de door de Nederlandse Spoorwegen verstrekte gegevens en de geografische uitgangspunten die de situatie biedt, te komen tot een mogelijke stadsstructuur....

  1966

 4. Erosiebestendigheid zand-sliblagen : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1966

 5. Dwarsprofiel : verslag modelonderzoek [= Verslag modelonderzoek dwarsprofiel (eerste deel)] RWS Rapportendatabank

  Betreft het eerste gedeelte van het onderzoek naar de afmetingen van de dwarsdoorsnede van een kanaal waarin duwvaart voorkomt. Tijdens de hier behandelde proevenseries zijn alleen grootheden gemeten die...

  1966

 6. De kapitaalsbehoefte voor de te verpachten landbouwbedrijven in Oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Wanneer men de kapitaalbehoefte van nieuwe bedrijven wil nagaan, wordt uitgegaan van bestaande, vergelijkbare bedrijven en wordt aangenomen dat voor de nieuwe bedrijven dezelfde investeringen en evenveel...

  1966

 7. Enkele factoren, die de mogelijkheden van industrievestiging in Zuidelijk Flevoland en Lelystad bepalen RWS Rapportendatabank

  Het onderzoek heeft betrekking op het toekomstige industrieterrein het Oostvaardersdiep tussen Amsterdam en Lelystad met aansluitend daaraan de twee industrieterreinen van Lelystad in het zuidwezten en...

  1966

 8. Verslag der werkzaamheden voor het verdampingsonderzoek gedurende de periode van 15 juni - 15 november 1966 RWS Rapportendatabank

  1966

 9. Grootwaterbezwaar 1946 op het Noordzeekanaal in de toekomst RWS Rapportendatabank

  Doel: het vinden van een methode waarmee de toekomstige waterstanden op het Noordzeekanaal en op het IJmeer in perioden van groot waterbezwaar kunnen worden berekend. Volgens de berekening zal het peil...

  1966

 10. Projectgroep Numerieke Weersverwachting : zesde interimrapport

  1966