Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1966

 1. Enige opmerkingen naar aanleiding van het Structuurplan voor Dronten RWS Rapportendatabank

  Door het ontbreken van een toelichting bij het structuurplan Dronten is het slechts mogelijk enige zeer algemene opmerkingen over dit plan te maken.

  1966

 2. Nota met betrekking tot de overdracht van Rijkseigendommen in eigendom, beheer en onderhoud aan het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" RWS Rapportendatabank

  Er wordt achtereenvolgens ingegaan op: omvang van de overdracht, wijze van overdracht, voorwaarden van overdracht, tijdstippen van overdracht, budgettaire aspecten van de overdracht, werkwijze te volgen...

  1966

 3. Enige opmerkingen naar aanleiding van het uitbreidingsplan voor Swifterbant RWS Rapportendatabank

  1966

 4. De mogelijkheden van samengestelde drainage in de IJsselmeerpolders RWS Rapportendatabank

  De vraag doet zich voor of het technisch uitvoerbaar en zo ja economisch verantwoord is om de sloten te laten vervallen en de zuigdrains te laten uitmonden in een buisleiding (hoofddrain). Als eerste punt...

  1966

 5. Mogelijkheden voor de bestrijding van riet op de verpachte bedrijven in Oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Door natte weersomstandigheden is de laatste twee jaren een onverwacht sterke hergroei van het riet opgetreden in het ontgonnen deel van Oostelijk Flevoland. Er wordt van deze plant veel directe en indirecte...

  1966

 6. Verziltingsproblemen : voordracht RWS Rapportendatabank

  1966

 7. Afsluiting Volkerak : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1966

 8. Ontwikkeling van een geluidabsorberend plafond voor de Coentunnel RWS Rapportendatabank

  Rapport betreffende een onderzoek van een aantal varianten van een geluidsabsorberende plafondconstructie, bestemd voor de Coentunnel te Amsterdam.

  1966

 9. Maximale energieabsorptie door een golfdempend talud RWS Rapportendatabank

  1966

 10. Nota van Rijksweg 10 - gedeelte Zwolse Hoek - Emmeloord RWS Rapportendatabank

  Nader onderzoek en voorstel omtrent de Rijksweg 38. Voorgesteld tracé ; dwarsprofiel ; belijning ; beplanting ; grondverwerving ; kosten.

  1966