Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1965

 1. Getijberekening in twee dimensies RWS Rapportendatabank

  1965

 2. Beschrijving van de Provincie Drenthe : behorende bij de waterstaatskaart RWS Rapportendatabank

  1965

 3. De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1964 RWS Rapportendatabank

  1965

 4. De verbouw van gewassen in Oostelijk Flevoland door de Cultuurtechnische Afdeling in het oogstjaar 1965 RWS Rapportendatabank

  Dit rapport is samengesteld uit de gegevens van de kaveldagboeken, de maandelijkse gewassenbeoordelingen, de bedrijfsrapporten van de landbouwkundige opzichters, de toelichtingen op de inventarisatie-overzichten...

  1965

 5. Vergelijking van de hoeveelheid UV-B in de globale straling te Hamburg en Davos

  1965

 6. Toelichting op de begroting 1966 Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  1965

 7. Verslag van de stormvloed (SR) RWS Rapportendatabank

  1965

 8. Hydrologische meetinrichtingen ZW Nederland RWS Rapportendatabank

  1965

 9. Verdampingsonderzoek IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Nu een waarnemingsreeks van ruim 30 jaar aan verdampingswaarnemingen aan drijvende en ingegraven bakken beschikbaar is rijst de vraag of er met deze waarnemingenmoet worden doorgegaan en zo ja, is een...

  1965

 10. Verdampingsonderzoek Zuidelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Doel van het onderzoek: verschillende methode ter berekening van de verdamping te toetsen. De drie methoden zijn: de aerodynamische methode (vertikaal damptranspport) ; de energie balans methode en de...

  1965