Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1965

 1. Nieuw onderzoek naar het verband tussen de bladontplooiing van de wilde kastanje (Aesculus Hippocastanum) en de bloei van vroege appels en peren

  1965

 2. Wrakkenregister Rotterdamsche Waterweg RWS Rapportendatabank

  1965

 3. Inventarisatie-eisen en gegevens : voor de bouw van een Verkeerspost te Hoek van Holland RWS Rapportendatabank

  1965

 4. Bepaling van afvoer- en waterstandsduurlijnen voor de toestand na Rijnkanalisatie RWS Rapportendatabank

  1965

 5. De waarde van grijze klei uit het bootsgat en potklei als dijkbekleding (proefdijkjes Oostmahorn) RWS Rapportendatabank

  Om meer gegevens te verkrijgen betreffende de geschiktheid van klei uit de buitendijkse gebieden voor dijkbekleding, werd besloten om een proefdijkje aan te leggen. Tegelijk met dit proefdijkje is een...

  1965

 6. Berekening van de kwel in omgeving van het zuidelijk pand van het toekomstige Schelde-Rijnkanaal RWS Rapportendatabank

  1965

 7. Jaarverslag 1964 RWS Rapportendatabank

  1965

 8. Invloed van de drooglegging van de IJsselmeerpolders op maaiveldhoogten RWS Rapportendatabank

  Voltooiing van de inpoldering (verwijdering van de waterschijf) geeft ontlasting van de aardkost. Vervolgens ontstaat inklinking van het maaiveld door afname van de waterspanningen. Dit heeft zowel ge...

  1965

 9. Onderzoek naar de wenselijkheid van een getijmodel voor het Brouwershavense Gat RWS Rapportendatabank

  1965

 10. Korte beschrijving van de administratie der hoog waterberichtgeving bij de Hydrometrische Dienst RWS Rapportendatabank

  1965