Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1965

 1. De veiligheid van de IJsselmeerdijk van de Markerwaard

  1965

 2. Het Veluwemeer

  Behandelt de hydrologische consequenties van het droogleggen van diepe polders in het IJsselmeer in Nederland. Dit meer is gevormd door afsluiting van de Zuiderzee door middel van een afsluitdijk; in het...

  1965

 3. Nieuw onderzoek naar het verband tussen de bladontplooiing van de wilde kastanje (Aesculus Hippocastanum) en de bloei van vroege appels en peren

  1965

 4. Bepaling van afvoer- en waterstandsduurlijnen voor de toestand na Rijnkanalisatie

  1965

 5. De waarde van grijze klei uit het bootsgat en potklei als dijkbekleding (proefdijkjes Oostmahorn)

  Om meer gegevens te verkrijgen betreffende de geschiktheid van klei uit de buitendijkse gebieden voor dijkbekleding, werd besloten om een proefdijkje aan te leggen. Tegelijk met dit proefdijkje is een...

  1965

 6. Directie van de Waterstaat

  1965

 7. Berekening van de kwel in omgeving van het zuidelijk pand van het toekomstige Schelde-Rijnkanaal

  1965

 8. Jaarverslag 1964

  1965

 9. Invloed van de drooglegging van de IJsselmeerpolders op maaiveldhoogten

  Voltooiing van de inpoldering (verwijdering van de waterschijf) geeft ontlasting van de aardkost. Vervolgens ontstaat inklinking van het maaiveld door afname van de waterspanningen. Dit heeft zowel ge...

  1965

 10. Onderzoek naar de wenselijkheid van een getijmodel voor het Brouwershavense Gat

  1965