Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1965

 1. Haagsche Schouw K.W.D. : achteraf plaatsen van teflon-opleggingen

  1965

 2. De geschiedenis van de kust van Goeree (tot ong. 1835) : rapport nr. 2 1965 (K-524)

  Chronologisch overzicht van de geschiedenis van de stranden, oevers, strand- en oeververdediging van het eiland Goeree tot het begin van de 19e eeuw.

  1965

 3. Ontwerp-peil Afsluitdijk onder andere in verband met afsluiting Waddenzee

  De bedoeling van deze nota is na te gaan of de op het basispeil toegepaste reducties onder de huidige omstandigheden nog verantwoord zijn, met het oog op de modelproef van de Afsluitdijk in de windgoot...

  1965

 4. Noordzeekanaal : deel IV : verslag modelonderzoek: insteekhavens, buskruithaven, hembrug, ontzanding

  1965

 5. Bochtafsnijding Bath : voorlopige nota over de uitvoeringswijze van de bochtafsnijding bij Bath en de fasering van deze werkzaamheden i.v.m. hydraulische consequenties

  1965

 6. Kaart met lijnen van gelijk slibgehalte van de bodem in het Deltagebied

  1965

 7. Beschouwingen naar aanleiding van het besprokene op de vergadering van de Werkgroep Duinafslag op 17 december 1965

  1965

 8. Hoogwatergolven op de Maas : onderzoek naar grootte en frequenties van afvoeren en waterstanden

  Onderzoek naar: 1) de frequenties van de topafvoeren op de Maas, respectievelijk te Borgharen en te Lith 2) de waterstanden op de Maas bij hoge afvoeren.

  1965

 9. De nauwkeurigheid van de verwachtingen van de maximum- en minimumtemperatuur één en twee dagen vooruit in West-Europa (Exfor-verificatie)

  1965

 10. Trillingsonderzoek op wegen

  1965