Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1965

 1. Geo-elektrisch onderzoek : enige mathematische grondslagen : voordracht te houden voor het Hydrologisch Coloquium op 7 januari 1965

  1965

 2. Onderzoek sluisafvoeren Noord-Holland

  1965

 3. Horizontal diffusion in the North Sea near the Netherlands' coast in connection with waste disposal

  1965

 4. Stikstofomzettingen in jonge IJsselmeergronden

  Na het droogvallen van Oostelijk Flevoland werden uitgebreide onderzoekingen verricht in verband met de stikstofomzettingen in de nog jonge IJsselmeergronden in dit gebied en in gebieden buiten deze polder,...

  1965

 5. De structurele indeling van de Zuidelijke IJsselmeerpolders

  De doelstelling is: het scheppen van een open plan. Met het plan wordt niets vastgelegd, het geeft grondprincipes waarop de uitwerking gebaseerd kan worden.

  1965

 6. Gevolgen van de Moezelkanalisatie voor de hoogwatervoorspelling

  In 1964 werden de stuwen in de Moezel in gebruik gesteld waarmee deze rivier ingrijpend van karakter veranderde. Dit had gevolgen voor de waterstanden te Trier en Kochem. Omdat beide peilschalen zijn opgenomen...

  1965

 7. Het zandtransport van de Overijsselse Vecht

  1965

 8. Projectgroep Numerieke Weersverwachting : vierde interimrapport

  1965

 9. Projectgroep Numerieke Weersverwachting : vijfde interimrapport

  1965

 10. Verslag van een demonstratie van Radio Holland

  1965