Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1965

 1. Grondwaterbeheer IJsselmeerpolders

  Eerste aanzet voor een algemene gedragslijn ten aanzien van het uitvoeren van werken die van invloed zijn op de grondwaterstand van de IJsselmeerpolders. Elk werk afzonderlijk zal een gering effect hebben...

  1965

 2. Ontstaan en functie van de Amstelmeerboezem

  1965

 3. Afvoertabellen Bovenrijn en takken 1962-1964

  1965

 4. Statistisch overzicht 1961-1962 en 1962-1963 van de bedrijfsresultaten der bedrijven in eigen beheer in de Wieringermeer en de Noordoostpolder

  De in 1962/1963 op de bedrijven in eigen beheer in de Noordoostpolder gemiddeld per ha verkregen bruto-geldopbrengst stemde tot tevredenheid. Ten opzichte van 1961/1962 steeg de opbrengst met f 437,- per...

  1965

 5. Risico's van waterverontreiniging van het IJsselmeer

  Studie betreffende mogelijke verontreiniging van het water in het IJsselmeer door zaken als uitvoering van olieboringen, buitendijkse brandplaatsen waar chemische stoffen worden vernietigd, aan acute ...

  1965

 6. Noordzeekanaal deel II rapport prototypemetingen ijking en model

  01-1965

 7. Slibonderzoek chemische en bakteriologische processen in het bodemmateriaal

  01-1965

 8. Noordzeekanaal deel III rapport modelonderzoek dwarsprofiel

  02-1965

 9. Hoe groot zijn bij stormvloed de te verwachten waterdrukken onder de asfaltbekleding van de dijkverzwaring bij Cocksdorp (polder Eyerland op Texel)?

  16-02-1965

 10. Sleepproefrapport no. 214 : 100.000 ton dw tanker in golven op ondiep water : model no. 2457 Z

  03-1965