Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1964

 1. Rapport inzake een geo-elektrisch onderzoek in het gebied der grote rivieren tussen Dordrecht en Zaltbommel RWS Rapportendatabank

  1964

 2. Rapport betreffende berekeningen omtrent het effect van luchtschermen op het zoutbezwaar van de Parksluizen en de verzilting van Delflandsboezem RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de uitkomsten van de berekeningen betreffende het zoutbezwaar van de Parksluizen in de huidige toestand en bij toepassing van luchtschermen. T.o.v. schutsluizen aan zee doet zich hierbij...

  1964

 3. Rapport inzake het geo-elektrisch onderzoek in het randgebied van Zuidelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  1964

 4. Noordelijke voorhaven Volkeraksluizen : uitbouw van de geleidedam : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1964

 5. Zinkstuk zonder eigendrijfvermogen en met opklapbare delen RWS Rapportendatabank

  1964

 6. Verzameling van enige gegevens over afmetingen van schepen en grootte en samenstelling van de Nederlandse binnenvloot RWS Rapportendatabank

  Geeft een overzicht van de ontwikkeling van de binnenvloot vanaf 1947, onderscheiden naar de grootte, het aantal tonnen laadvermogen, laadvermogenklasse, de wijze van voortbeweging en scheepstype. Behandelt...

  1964

 7. Rapport inzake het geo-elektrisch onderzoek van de Eemvallei ten noorden van Amersfoort RWS Rapportendatabank

  1964

 8. Het verband tussen ontwatering en opbrengst bij de jonge zavelgronden in de Noordoostpolder RWS Rapportendatabank

  Een van de nadelen van de ontginning der IJsselmeerpolders is de aanleg van een detailontwateringssysteem (greppels of drains). Liggen deze greppels of drains te ver van elkaar, dan is de ontwatering onvoldoende...

  1964

 9. Aanbevelingen ten behoeve van het onderhoud van bruggen, viaducten, onderdoorgangen, sluizen en stuwen RWS Rapportendatabank

  Gaat uitvoerig in op de systematiek van inspectie en onderhoud.

  1964

 10. De werkwijze bij het inrichten van een diepe waarnemingsput in het IJsselmeer : boring Enkhuizerzand, 20 B/24 RWS Rapportendatabank

  Presentatie van de werkwijze bij het inrichten van een diepe waarnemingsput in het IJsselmeer ten hoogte van Enkhuizenzand, inclusieve constructie en uitvoering van het boorplateau en de boring met bijbehorende...

  1964