Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1964

 1. Hoogte en kans van voorkomen van de H.W.- en L.W.-standen op de Maas bij de mond der Donge en Hedikhuizen vóór en na uitvoering Deltaplan RWS Rapportendatabank

  1964

 2. Reductie van windsnelheidsgemiddelden van de anemometer op de toren te De Bilt in verband met de bepaling van windnormalen

  1964

 3. Het geohydrologisch aspect van het tracé van de noordelijke dijk van de Markerwaard RWS Rapportendatabank

  Gaat in op de beantwoording van de vraag of het tracé van de noordelijke dijk van de Markerwaard voldoet aan de wens dat de door de kwel onder de dijk door geleverde bijdragen tot het zoutbezwaar...

  1964

 4. Terugblik op de exploitatie van de bedrijven in eigen beheer in de Noordoostpolder RWS Rapportendatabank

  Besproken worden doel van de bedrijven in eigen beheer, de vergelijkbaarheid met pachtbedrijven, de behaalde bedrijfsresultaten, en onderzoek op de bedrijven in eigen beheer.

  1964

 5. Namen van boerderijen in de Noordoostpolder RWS Rapportendatabank

  Bevat namen van boerderijen in de Noordoostpolder, met namen van de betrokken pachters, de kavelnummers van de bedrijven en de motivering der gegeven namen; en namen van de pachters in de Noordoostpolder,...

  1964

 6. Oriëntering naar de mogelijkheden van automatisering van peilingen c.a. : rapport no. 2, 1964 RWS Rapportendatabank

  1964

 7. Tracermetingen : Zeegat van Texel 1963 RWS Rapportendatabank

  De tracermetingen werden in de periode van 7 t/m 29 november 1963 uitgevoerd in het gebied rond de mond van de marinehaven van Den Helder. Hiermee werd beoogd een inzicht te krijgen in het zandtransport...

  1964

 8. Bedieningstijden van sluizen en bruggen RWS Rapportendatabank

  1964

 9. Policy in the development of the water resources of the Netherlands RWS Rapportendatabank

  1964

 10. Rapport van de Commissie Afvalwatervraagstuk Westelijk Noord-Brabant RWS Rapportendatabank

  1964