Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1964

 1. De bouw van de Schipholtunnel in rijksweg 4 RWS Rapportendatabank

  1964

 2. Interim-rapport inzake de toepassingsmogelijkheden van digitale electronische rekenapparatuur in de wegen- en bruggenbouw en bij het verkeersonderzoek RWS Rapportendatabank

  1964

 3. Rapport betreffende de weerberichtgeving voor de bouwnijverheid in de winter 1963-1964

  1964

 4. A structure plan for the Southern IJsselmeerpolders RWS Rapportendatabank

  1964

 5. Beschouwing omtrent de golfhoogte en golfperiode bij het dijksvak tussen Wierum en Paesens RWS Rapportendatabank

  In samenwerking met de Studiedienst Hoorn werd door de Afdeling Kustonderzoek van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging een onderzoek ingesteld naar de hoogte van de Friese zeedijken. Als onderdeel...

  1964

 6. Blijvende hoogte van de Knardijk RWS Rapportendatabank

  De Knardijk is, na het droogvallen van Zuidelijk Flevoland geworden tot een slaperdijk met als doel de gevolgen van doorbraak van de meerdijk van Oostelijk Flevoland resp. Zuidelijk Flevoland te beperken....

  1964

 7. Nota betreffende plan tot plaatselijke vastlegging van de zomerbedoevers van de Maas tussen Neer en Mook RWS Rapportendatabank

  1964

 8. Zuurstoftoevoervermogen van de kooirotor en hoekijzerborstel RWS Rapportendatabank

  1964

 9. Nota plaatselijke vastlegging van de zomerbedoevers van de Maas tussen Neer en Mook RWS Rapportendatabank

  1964

 10. Rapport betreffende de waterkwaliteit in het Noordzeekanaal : onderzoek 1964 RWS Rapportendatabank

  1964