Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1963

 1. Over de ontwatering van Oostelijk Flevoland in de periode van 1957 tot en met 1960 RWS Rapportendatabank

  De geconstateerde verschijnselen die sedert het droogvallen van de nieuwe polder in 1957 op het gebied van de ontwatering hebben plaatsgevonden worden samengevat en gecommentarieerd. De prognose-kaarten,...

  1963

 2. Oriënterend onderzoek naar de meest efficiënte wijze waarop betonconstructies tegen de schadelijke invloed van temperatuursveranderingen kunnen worden gewapend. RWS Rapportendatabank

  1963

 3. Verband tussen de wind op het lichtschip Goeree en de gelijktijdige wind te Vlissingen respectivelijk Hoek van Holland

  1963

 4. De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1962 : vervolg op nota 60.1 "De bevaarbaarheid van de Westerschelde voor schepen met grote diepgang" en nota 62.1 "De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1961" RWS Rapportendatabank

  1963

 5. Onderzoek naar de gevolgen van uitbreiding van de stad Deventer op de linkeroever van de IJssel RWS Rapportendatabank

  1963

 6. Het sluitgat in de Afsluitdijk van de Lauwerszee RWS Rapportendatabank

  In dit rapport zijn de voor- en nadelen van twee methodes vergeleken. Deze zijn een sluiting met caisson en geleidelijke sluiting.

  1963

 7. De invloed van advectiewarmte op de temperatuur van een waterbekken

  1963

 8. Beschrijving van de Provincie Overijssel : behorende bij de Waterstaatskaart RWS Rapportendatabank

  1963

 9. IJmeer- en Noordzeekanaalboezem, gemeen of gescheiden RWS Rapportendatabank

  In de plannen voor de toekomstige IJmeerboezem is het normale peilverschil met de Noordzeekanaalboezem zo gering dat de gedachte naar voren is gekomen om de boezem gemeen te leggen door opruiming van de...

  1963

 10. Simulierungsprogramm für einen Radiosondeaufstieg : verslag van een lezing met demonstratie, gehouden in het IBM-rekencentrum te Düsseldorf, op 19 juni 1963

  1963