Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1963

 1. Verslag van de uitvoering der afsluitingswerken in het Veersegat, in de jaren 1958, 1959, 1960 en 1961 RWS Rapportendatabank

  1963

 2. De uitkomsten van de chloorgehaltemetingen verricht door de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, op vaste meetplaatsen in het jaar 1962 : rapport no. 4, 1963 RWS Rapportendatabank

  1963

 3. Maasverbetering : benedenstroomse uitmonding van het lateraalkanaal Linne - Buggenum : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1963

 4. Na vijfendertig jaar onderzoek en ontginning in de IJsselmeerpolders : opstellen over "Onderzoek als bedrijf" en "Bedrijf en machine" uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van Ir. C.L. vam Steen als hoofd van de Landbouwkundige hoofdafdeling en plaatsvervangend directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders op 30 april 1963 RWS Rapportendatabank

  Bij de artikelen betrekking hebbend op het Onderzoek worden facetten behandeld van het laboratoriumonderzoek, de kartering, de ontwatering, de grondverbetering, de proefvelden, de enting van vlinderbloemigen...

  1963

 5. Rapport betreffende de weerberichtgeving voor de bouwnijverheid in de winter 1962-1963

  1963

 6. Memorandum inzake de bepaling van de oorzaak van het slibbezwaar in de marinehaven Den Helder RWS Rapportendatabank

  Er wordt bij Den Helder een gemaal ontworpen ter beheersing van het waterpeil in de Schermerboezem. Het in bedrijf stellen van dit gemaal zal tot gevolg hebben dat de lozing nu niet beperkt zal blijven...

  1963

 7. Stroombestendigheid sluitgatdrempel II : brede kruin : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1963

 8. A method for the determination of the random standard error in the result of a water-discharge measurement in a river of tidal estuary RWS Rapportendatabank

  1963

 9. Onderzoek van gescheurde meerpalen aan de sluizen te Sambeek en Belfeld RWS Rapportendatabank

  1963

 10. Beschouwing over de golfbeweging op de Waddenzee en de golfoploop tegen dijken bij stormvloeden RWS Rapportendatabank

  1963