Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1963

 1. Na vijfendertig jaar onderzoek en ontginning in de IJsselmeerpolders : opstellen over "Onderzoek als bedrijf" en "Bedrijf en machine" uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van Ir. C.L. vam Steen als hoofd van de Landbouwkundige hoofdafdeling en plaatsvervangend directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders op 30 april 1963 RWS Rapportendatabank

  Bij de artikelen betrekking hebbend op het Onderzoek worden facetten behandeld van het laboratoriumonderzoek, de kartering, de ontwatering, de grondverbetering, de proefvelden, de enting van vlinderbloemigen...

  1963

 2. Memorandum inzake de bepaling van de oorzaak van het slibbezwaar in de marinehaven Den Helder RWS Rapportendatabank

  Er wordt bij Den Helder een gemaal ontworpen ter beheersing van het waterpeil in de Schermerboezem. Het in bedrijf stellen van dit gemaal zal tot gevolg hebben dat de lozing nu niet beperkt zal blijven...

  1963

 3. Stroombestendigheid sluitgatdrempel II : brede kruin : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1963

 4. A method for the determination of the random standard error in the result of a water-discharge measurement in a river of tidal estuary RWS Rapportendatabank

  1963

 5. Onderzoek van gescheurde meerpalen aan de sluizen te Sambeek en Belfeld RWS Rapportendatabank

  1963

 6. Beschouwing over de golfbeweging op de Waddenzee en de golfoploop tegen dijken bij stormvloeden RWS Rapportendatabank

  1963

 7. Bodembescherming onder water met warme asfaltmastiekmengsels RWS Rapportendatabank

  1963

 8. Methode voor het bepalen van absolute veranderingen van korrelgrootte-verdelingen : deelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1963

 9. Schutsluizen te Belfeld en Sambeek : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1963

 10. Metingen Eemsmonding 1962 RWS Rapportendatabank

  1963