Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1963

 1. Het landmeetkundige werk in de IJsselmeerpolders RWS Rapportendatabank

  Bespreekt in het kort het ontstaan van de landmeetkundige diensten in Nederland. Behandelt het landmeetkundige werk ten behoeve van de inpoldering waarbij aan de orde komen: Metingen ten behoeve van het...

  1963

 2. The persistency of riverdischarges and groundwater storage RWS Rapportendatabank

  1963

 3. verslag ijstocht rond het IJsselmeer : van 21 t/m 23 januari 1963 en 20 t/m 21 februari 1963 RWS Rapportendatabank

  Er is enige malen dwars over het dichtgevroren IJsselmeer gereden om, evenals in 1955 en '56, de dikte, soort en het gehalte aan zwevend materiaal van het ijs te bepalen, alsmede het chloridegehalte van...

  1963

 4. Bepaling van nauwkeurigheid van Terma-radar RWS Rapportendatabank

  1963

 5. Slibtransport : literatuuronderzoek RWS Rapportendatabank

  Literatuurstudie is verricht naar de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek omtrent het slibtransport. Hierbij is dieper ingegaan op de uitkomsten van het onderzoek van dhr. A.J. de Groot. Tevens...

  1963

 6. Golfbelasting op het voorvlak van havenhoofdcaissons en de dynamische reacties tengevolge daarvan RWS Rapportendatabank

  1963

 7. De invloed van de globale straling op de opbrengst van het aardappelras Eigenheimer op de proefboerderij Borgercompagnie : (aanvullend verslag)

  1963

 8. De uitkomsten van de chloorgehaltemetingen verricht door de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, op vaste meetplaatsen in het jaar 1961 : rapport no. 3, 1963 RWS Rapportendatabank

  1963

 9. Kort verslag van de studiedagen van de Confédération Européenne d'Etudes Phytosanitaires, gehouden te Clermont-Ferrand op 3 en 4 oktober 1963

  1963

 10. Jaarverslagen Studiedienst Vlissingen RWS Rapportendatabank

  1963