Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1963

 1. Nota Bijland : berekening kruinhoogten in verband met golfoploop bij de bandijken in de omgeving van de Bijland RWS Rapportendatabank

  Advies inzake de grootte van opwaaiing en golfoploop in de Bijland in verband met een verbetering van de 's-Gravenwaardse dam en de landsdijken ten gevolge van nieuwe maatgevend gestelde waterstanden (Rijnafvoer...

  1963

 2. Afvoer Rijn 1959-1962 : in Nederland in kubieke meters per seconde RWS Rapportendatabank

  1963

 3. Nota inzake de duinwaterkering op Ameland tussen raai 11.150 en raai 11.750 RWS Rapportendatabank

  1963

 4. Voortgezet onderzoek naar de nachtelijke minimumtemperaturen op 10 cm hoogte boven verschillende bodemoppervlakken te De Bilt in 1959

  1963

 5. Maatgevende hoogwaterstanden in het overgangsgebied van de bovenrivieren naar het tijgebied RWS Rapportendatabank

  Advies over de maatgevende hoogwaterstanden (toetspeilen) in het overgangsgebied tussen de bovenrivieren en het getijdegebied van de Rijn-Maasdelta langs de Lek, de Waal / Boven Merwede.

  1963

 6. Beschouwing omtrent de bepaling van de vereiste kruinhoogten dijkstraject Slachte - toekomstige afsluitdijk Lauwerszee RWS Rapportendatabank

  627.514.3 627.514.6 551.435.316 551.466.327 (492.6/.7)

  1963

 7. Aanlanding Noordzeekust tengevolge van de verlenging van de bestaande havenhoofden te IJmuiden RWS Rapportendatabank

  1963

 8. Verkenning Maas 18-20 juni 1963 RWS Rapportendatabank

  1963

 9. Over de bodemgesteldheid van Zuidelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Het hoe en het nut van een bodemkartering van een in te polderen gebied, in het statium dat het zich nog onder water bevindt, worden aan de hand van verschillende voorbeelden besproken. Inhoud: Uitvoering...

  1963

 10. Werkgroep Numerieke Verwachtingen : eerste interim-verslag mei 1963

  1963