Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1963

 1. Doorlaatbrug bij overlaat Contelmo RWS Rapportendatabank

  1963

 2. Rapport over manoeuvreerproeven met modellen op verschillende schaal van een dubbelschoefduwboot voor de Rijn met vier lichters RWS Rapportendatabank

  Het doel van de proeven is inzicht te krijgen in het gedrag van duwconvooien in kanalen, in het bijzinder als deze grote eenheden daarbij passeer- en inhaalmanoeuvres uitvoeren en/of dicht langs de kanaalwand...

  1963

 3. De werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Dronten RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Dronten.

  1963

 4. Duwvaart in kanalen : modelonderzoek naar de evenwichtsstanden van een duwkonvooi in een kanaal. RWS Rapportendatabank

  Verslag van een eenvoudige serie proeven waaruit een beeld wordt verkregen naar de schaalinvloeden die zouden kunnen ontstaan bij het manoeuvreren in kanalen met duwkonvooien. De proeven zijn zowel uitgevoerd...

  1963

 5. Verslag van het vijfde Internationale symposium over condensatiekernen en vrieskernen

  1963

 6. Aanslibbing buitenhaven IJmuiden over de periode juli 1961 tot en met juni 1962 RWS Rapportendatabank

  1963

 7. Twee modellen voor de ligging van de dorpen in Zuidelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Presentatie van twee modellen om aan de hand hiervan tot een discussie te komen over de principiële uitgangspunten voor de ligging van de dorpen in de nieuwe polder.

  1963

 8. Schutsluis te Spankeren : onderzoek verbetering vulling kolk II RWS Rapportendatabank

  1963

 9. Aspecten van de instelling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders RWS Rapportendatabank

  Ingegaan wordt op de gevolgen van de instelling van de RIJP voor het personeel waarbij met name de kwestie van de stamnummers aan de orde komt en het personeelsbeleid met betrekking tot het overige personeel....

  1963

 10. Onderzoek naar de bodemveranderingen in de mond van de Oosterschelde over de periode 1827-1959 RWS Rapportendatabank

  1963