Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1962

 1. Hoogte drempel Houtribspuisluizen RWS Rapportendatabank

  Afweging betreffende de hoogte van de drempel. Deze moet hoog genoeg zijn om golfaanval op te vangen en om de zoutuitwisseling tussen IJmeer en IJsselmeer te reduceren. Nu de mogelijkheid aanwezig moet...

  1962

 2. Hoogte oostelijke havendam Noorderhaven Den Oever RWS Rapportendatabank

  Reëele kansen op het optreden van kritieke omstandigheden voor de zuider oeverdijk door samengaan van hoge waterstand en hoge golfslag maken een verhoging van de havendam noodzakelijk.

  1962

 3. Haringvlietsluizen RWS Rapportendatabank

  1962

 4. Eemsmetingen 1961 RWS Rapportendatabank

  1962

 5. Haringvlietbrug bij Numansdorp : stroommeting in as brugtracé : 6 april 1962 RWS Rapportendatabank

  1962

 6. Trekkracht, krimp en rek van de groenwieren : Enteromorpha intestinalis en Blidingia minima RWS Rapportendatabank

  1962

 7. Noordelijke voorhaven van de schutsluizen te Willemstad : stroom- en drijvermeting RWS Rapportendatabank

  1962

 8. An introduction to the Method of Characteristics : international course in Hydraulic Engineering RWS Rapportendatabank

  This monograph is intended as an introduction to a mathematical method known as the 'Method of Charasteristics'.

  1962

 9. De afvoer van de Eem RWS Rapportendatabank

  In verband met de waterhuishouding van de randmeren tussen de IJsselmeerpolders en het oude land is het wenselijk de afvoer van de Eem te kunnen bepalen. De Eem ontvangt het overtollige water van een groot...

  1962

 10. De afvoerbepaling van de Overijsselse Vecht RWS Rapportendatabank

  In verband met de berekening van de waterhuishouding van het IJsselmeer is het noodzakelijk hierin de afvoer van de Overijsselse Vecht te betrekken. Reeds in 1935 werden de eerste metingen verricht.

  1962