Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1962

 1. Verdieping van fysisch inzicht in de golfbeweging in een getijgebied

  1962

 2. Luchtschermen in schutsluizen

  1962

 3. Resultaten van de verwachtingen in 1961 uitgegeven door de Wind- en Stormwaarschuwingsdienst

  1962

 4. Voorbereidend golfonderzoek : statistische verdeling van golfhoogten op water van beperkte diepte, en de invloed van de breedte van het periodenspectrum hierop

  1962

 5. Radar-drijvermeting in mond Europoort : 10-11 juli 1962

  1962

 6. Hoogte boezemscheiding Houtribsluizen

  Studie naar meerpeil, windsnelheden en waterstanden in relatie tot versterking van de Afsluitdijk en eventuele aanpassing van de Houtribboezemscheiding.

  1962

 7. Hoogte drempel Houtribspuisluizen

  Afweging betreffende de hoogte van de drempel. Deze moet hoog genoeg zijn om golfaanval op te vangen en om de zoutuitwisseling tussen IJmeer en IJsselmeer te reduceren. Nu de mogelijkheid aanwezig moet...

  1962

 8. Hoogte oostelijke havendam Noorderhaven Den Oever

  Reëele kansen op het optreden van kritieke omstandigheden voor de zuider oeverdijk door samengaan van hoge waterstand en hoge golfslag maken een verhoging van de havendam noodzakelijk.

  1962

 9. Haringvlietsluizen

  1962

 10. Eemsmetingen 1961

  1962