Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1962

 1. The Natural development of the Wadden Sea after the enclosure of the Zuider Sea RWS Rapportendatabank

  Discusses the movement of water and sand in the Wadden Sea and its natural development since the enclosure of the Zuider Sea.

  1962

 2. Metingen nabij Den Helder 1962 RWS Rapportendatabank

  De metingen hadden ten doel gegevens te verzamelen i.v.m. plannen tot inpoldering van het Balgzand, en werden onderscheiden in stroomsnelheidsmetingen, drijvermetingen en lodingen in de Texelstroom en...

  1962

 3. Proefnemingen aan spuischuif nr. 10 van de uitwateringssluizen te Den Oever, ter bepaling van de tractieverhouding van de kabelschijf RWS Rapportendatabank

  Verslag van een proef met als doel: A. het vaststellen van het gewicht vann de ballast en van de schuif, b. het door een slibproef bepalen van de tractieverhouding van de kabelschijf voor beide draairichtingen...

  1962

 4. The natural development of the Wadden Sea after the enclosure of the Zuider Sea RWS Rapportendatabank

  Discusses the movement of water and sand in the Wadden Sea and its natural development since the enclosure of the Zuider Sea.

  1962

 5. Hoge waterstanden te Zwartsluis op 3 en 4 december 1960 RWS Rapportendatabank

  De extreem grote hoeveelheden regen op 3 december 1960 en de stormachtige wind uit het zuidwesten tot westen hebben op het Zwartemeer en achterliggende wateren zulke hoge standen veroorzaakt, dat de afwatering...

  1962

 6. Verdieping van fysisch inzicht in de golfbeweging in een getijgebied RWS Rapportendatabank

  1962

 7. Luchtschermen in schutsluizen RWS Rapportendatabank

  1962

 8. Voorbereidend golfonderzoek : statistische verdeling van golfhoogten op water van beperkte diepte, en de invloed van de breedte van het periodenspectrum hierop RWS Rapportendatabank

  1962

 9. Radar-drijvermeting in mond Europoort : 10-11 juli 1962 RWS Rapportendatabank

  1962

 10. Hoogte boezemscheiding Houtribsluizen RWS Rapportendatabank

  Studie naar meerpeil, windsnelheden en waterstanden in relatie tot versterking van de Afsluitdijk en eventuele aanpassing van de Houtribboezemscheiding.

  1962