Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1962

 1. De bodemgesteldheid van de Noordoostpolder RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de methodiek en de uitvoering van de kartering en de bemonstering. Geeft een algemeen geologisch overzicht van de wording van het Noordoostpoldergebied. Behandelt de afzonderlijke sedimenten...

  1962

 2. Betrekkingslijnen 1939-1961 voor de Maas RWS Rapportendatabank

  1962

 3. Reisrapport Noordzeeonderzoek 13-22 juni 1962

  1962

 4. Reduction of salt water intrusion through locks by pneumatic barriers RWS Rapportendatabank

  1962

 5. The aging of asphaltic bitumen RWS Rapportendatabank

  1962

 6. The Natural development of the Wadden Sea after the enclosure of the Zuider Sea RWS Rapportendatabank

  Discusses the movement of water and sand in the Wadden Sea and its natural development since the enclosure of the Zuider Sea.

  1962

 7. Metingen nabij Den Helder 1962 RWS Rapportendatabank

  De metingen hadden ten doel gegevens te verzamelen i.v.m. plannen tot inpoldering van het Balgzand, en werden onderscheiden in stroomsnelheidsmetingen, drijvermetingen en lodingen in de Texelstroom en...

  1962

 8. Proefnemingen aan spuischuif nr. 10 van de uitwateringssluizen te Den Oever, ter bepaling van de tractieverhouding van de kabelschijf RWS Rapportendatabank

  Verslag van een proef met als doel: A. het vaststellen van het gewicht vann de ballast en van de schuif, b. het door een slibproef bepalen van de tractieverhouding van de kabelschijf voor beide draairichtingen...

  1962

 9. The natural development of the Wadden Sea after the enclosure of the Zuider Sea RWS Rapportendatabank

  Discusses the movement of water and sand in the Wadden Sea and its natural development since the enclosure of the Zuider Sea.

  1962

 10. Hoge waterstanden te Zwartsluis op 3 en 4 december 1960 RWS Rapportendatabank

  De extreem grote hoeveelheden regen op 3 december 1960 en de stormachtige wind uit het zuidwesten tot westen hebben op het Zwartemeer en achterliggende wateren zulke hoge standen veroorzaakt, dat de afwatering...

  1962