Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1962

 1. Onderzoek naar te treffen voorzieningen met het oog op de afvoer van hoogwater in samenhang met de geprojecteerde verbeteringswerken aan de Maas in de omgeving van Roermond

  1962

 2. Enkele ervaringen met het groot materiaal bij de Cultuurtechnische Afdeling in de periode 1945 t/m 1960

  Er wordt ingegaan op de verschillende werktuigen en welke kosten deze met zich meebrengen.

  1962

 3. De kwaliteit van het water in de hoofdkanalen van de Noordoostpolder en in de hoofdwatergangen van Oostelijk Flevoland

  1962

 4. Golfaanval afsluitdijk Lauwerszee : memorandum VII

  1962

 5. Gegevens betreffende de betrouwbaarheid van het grondonderzoek in het IJsselmeergebied

  De betrouwbaarheid van grondonderzoek is afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee de gevraagde analyses worden uitgevoerd, en van de mate waarin de onderzochte grondmonsters representatief zijn voor de...

  1962

 6. Enkele opmerkingen n.a.v. de nota 'De invloed van de afsluiting van het IJsselmeer op de ijstoestand' door ir. A.M. Huisman

  (Kritische) kanttekeningen bij genoemd rapport.

  1962

 7. De bijdrage van de oude zeeklei tot de inklinking van de Markerwaard en de invloed van de drooglegging van deze polder op het aangrenzende gedeelte van Noord-Holland

  Geeft een beschrijving van het onderzochte gebied, alsmede een behandeling van de opzet en de uitvoering van het onderzoek. De voornaamste eigenschappen van de Beemsterklei worden besproken. Behandeld...

  1962

 8. Een onderzoek naar de economische merites van een Maas-Rijnkanaal

  Het eerste deel van het rapport bevat de rentabiliteitsberekeningen voor de actuele tracé's voor een Maas-rijnkanaal. In het tweede deel is de betekenis van een noordelijk Maas-Rijnkanaal voor...

  1962

 9. Genese en ontwikkeling van het kustlandschap tussen Duinkerken en de Jadeboezem

  1962

 10. Rapport betreffende de weerberichtgeving voor de bouwnijverheid in de winter 1961-1962

  1962