Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1962

 1. Enkele ervaringen met het groot materiaal bij de Cultuurtechnische Afdeling in de periode 1945 t/m 1960 RWS Rapportendatabank

  Er wordt ingegaan op de verschillende werktuigen en welke kosten deze met zich meebrengen.

  1962

 2. Watertemperaturen en ijs in een veranderend Deltagebied RWS Rapportendatabank

  Als door de aanleg van afsluitdammen het zeewater in de zeearmen geen vrij spel meer heeft, zullen er in het Deltagebied klimatologische veranderingen optreden. Naast veranderingen in het zoutgehalte van...

  1962

 3. De kwaliteit van het water in de hoofdkanalen van de Noordoostpolder en in de hoofdwatergangen van Oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  1962

 4. Golfaanval afsluitdijk Lauwerszee : memorandum VII RWS Rapportendatabank

  1962

 5. Zoutbestrijding door luchtschermen : proeven in de Middensluis te IJmuiden RWS Rapportendatabank

  1962

 6. Gegevens betreffende de betrouwbaarheid van het grondonderzoek in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  De betrouwbaarheid van grondonderzoek is afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee de gevraagde analyses worden uitgevoerd, en van de mate waarin de onderzochte grondmonsters representatief zijn voor de...

  1962

 7. Enkele opmerkingen n.a.v. de nota 'De invloed van de afsluiting van het IJsselmeer op de ijstoestand' door ir. A.M. Huisman RWS Rapportendatabank

  (Kritische) kanttekeningen bij genoemd rapport.

  1962

 8. De bijdrage van de oude zeeklei tot de inklinking van de Markerwaard en de invloed van de drooglegging van deze polder op het aangrenzende gedeelte van Noord-Holland RWS Rapportendatabank

  Geeft een beschrijving van het onderzochte gebied, alsmede een behandeling van de opzet en de uitvoering van het onderzoek. De voornaamste eigenschappen van de Beemsterklei worden besproken. Behandeld...

  1962

 9. Genese en ontwikkeling van het kustlandschap tussen Duinkerken en de Jadeboezem RWS Rapportendatabank

  1962

 10. Atlas rijkswegen 1960 RWS Rapportendatabank

  In deze wegenatlas zijn, behalve voor het verkeerskartogram, de gegevens verwerkt naar de stand op 1 januari 1960. In het verkeerskartogram (kaart 8) is de gemiddelde intensiteit in 1960 aangegeven. Vergeleken...

  1962