Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1961

 1. Rapport Deltacommissie RWS Rapportendatabank

  1961

 2. Haringvlietbrug bij Numansdorp : stroommeting in as brugtracé : 10 en 13 oktober 1961 RWS Rapportendatabank

  1961

 3. De waterstaatkundige aspecten van de waterhuishouding in het gebied van de benedenrivieren en de zeearmen na de uitvoering van de Deltawerken RWS Rapportendatabank

  Kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de waterhuishouding in de delta na uitvoering van de Deltawerken worden belicht.

  1961

 4. Detail-stroommeting op de Maasvlakte RWS Rapportendatabank

  1961

 5. Resultaten van slibgehaltemetingen op de Rijntakken tot september 1961 RWS Rapportendatabank

  1961

 6. Over de invloed van de strooitijd van stikstofmeststof op de opbrengst van granen in de IJsselmeerpolders RWS Rapportendatabank

  De vraag was of vroeg gezaaide granen en laat gezaaide granen een gelijke stistofbehoefte hebben, met op de achtergrond de gedachte, dat laat gezaaide granen niet in staat zouden zijn om de opgenomen...

  1961

 7. Algemeen overzicht van de Rijnkanalisatie RWS Rapportendatabank

  1961

 8. De invloed van de inpoldering van het Balgzand op de getijbeweging in de Waddenzee RWS Rapportendatabank

  Een van de voordelen van de inpoldering van het Balgzand is de te verwachten afneming van het vermogen van, en de maximale stroomsterkten in het Helderse zeegat. Deze afneming kan zowel op directe als...

  1961

 9. Vergelijkende metingen van de bodemtemperatuur in De Bilt

  1961

 10. Beschrijving van de Provincie Groningen behorende bij de Waterstaatskaart RWS Rapportendatabank

  1961