Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1961

 1. Turbulentiemeting Rotterdamse Waterweg bij Maassluis

  1961

 2. Onderzoek naar de bruikbaarheid van radar bij drijvermetingen

  1961

 3. Simultaan stroommeting te verrichten nabij het splitsingspunt Lek, Noord, Nieuwe Maas : model onderzoek ten behoeve van rivierverbetering ter plaatse

  1961

 4. Veiligheid van Marken

  Naar aanleiding van de herhaaldelijk door belanghebbenden naar voren gebrachte argumentatie betreffende de toegenomen onveiligheid van Marken is voor drie situaties de veiligheid vergeleken: bij open Zuiderzee;...

  1961

 5. Afsluiting Veerse Gat : nota betreffende de afwijkingen tussen model en prototype in verband met de vormgeving van het wintersluitgat

  1961

 6. Resultaten van de verwachtingen in 1960 uitgegeven door de wind- en stormwaarschuwingsdienst

  1961

 7. Beknopt verslag van een bezoek aan een conferentie over spectra van zeegolven gehouden 1-4 mei 1961 te Easton, Md., USA

  1961

 8. Luchtbellengordijn

  Overzicht van het resultaat van enige proeven m.b.t. een onderzoek naar de mogelijkheid om met een luchtbellengordijn plaatselijk de golven op het IJsselmeer af te vlakken. Het resultaat is vergeleken...

  1961

 9. Rendement van doorspoelen van het Noordzeekanaal met IJsselmeer : onderzoek naar de verziltingstoestand van het Noordzeekanaal

  1961

 10. De ontwikkeling van de personeelsopleiding bij de Cultuurtechnische Afdeling van de Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders)

  Bespreekt de aanleiding tot de personeelsopleiding en de invoering van een systematisch instructiesysteem. Behandelt de zgn. standaardwerkontledingen voor de meest voorkomende machines en werktuigen. Aan...

  1961