Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1961

 1. Het golfbeeld voor de mond van de Rotterdamsche Waterweg

  1961

 2. Reduction des rentrées s'eau salée en provenance des éclusages dans la dique de barrage : moyens de combattre l'intrusion de Cl' dans le IJsselmeer (Lac d'IJssel) produite par les éclusages dans la 'Digue de Barrage'

  1961

 3. Terugblik op het in 1924 verschenen rapport van de Commissie Lovink

  In de voordracht wordt de vraag aan de orde gesteld waarom de Commissie Lovink werd ingesteld. Gegeven wordt de samenstelling van de commissie. Bij de bespreking van het in 1924 verschenen rapport van...

  1961

 4. Reduktion schleusensalz abschlussdeich : möglichkeiten zur Bekämpfung der Cl'-Fracht (Cl'-bezwaar) auf dem IJsselse infolge Schiffsverkehr durch Kammerschleusen in Abschlussdeich

  1961

 5. De taak van het museum voor de IJsselmeerpolders

  Behandelt in zijn algemeenheid de taak van een museum. Staat stil bij de geschiedenis van de musea die zich bezighouden met het gebied van de voormalige Zuiderzee. Gaat in op de taak van het museum voor...

  1961

 6. Reisrapport tocht met betonningsvaartuig "Zaandam" 25 mei - 2 juni 1961

  1961

 7. Metingen ten behoeve van uitmonding afvalwaterleiding te Terneuzen

  1961

 8. Turbulentiemeting Rotterdamse Waterweg bij Maassluis

  1961

 9. Onderzoek naar de bruikbaarheid van radar bij drijvermetingen

  1961

 10. Simultaan stroommeting te verrichten nabij het splitsingspunt Lek, Noord, Nieuwe Maas : model onderzoek ten behoeve van rivierverbetering ter plaatse

  1961