Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1961

 1. Jaarlijks overzicht radiografische golfoverdrachtmeter RWS Rapportendatabank

  1961

 2. Stroombeeld in de Noord nabij brug te Alblasserdam : opstelling van registrerende stroommeter RWS Rapportendatabank

  1961

 3. Verrichten van zandtransportmetingen met radioactieve tracers : ijking scintillatie sleepdetector RWS Rapportendatabank

  1961

 4. Berekening van waterstanden langs de bandijken bij extreem hoge afvoeren van de Rijn en zijn takken in Nederland RWS Rapportendatabank

  Algemeen overzicht van de berekening van extreem hoge waterstanden langs de Rijntakken. Noodzakelijke gegevens voor de stroombaanberekeningen. Bepaling van de C-waarde van de uiterwaard, de kribvakken...

  1961

 5. Het onderzoek aan een realistisch model van de v-ligger ten behoeve van het spuisluizencomplex in het Haringvliet RWS Rapportendatabank

  Aan de orde komen de modelregels en de schaalfactor; omschrijving van de ligger; overzicht van gebruikte tekeningen; afwijkingen van de tekeningen; de bekisting van de moten; de wapening en de voorspansystemen;...

  1961

 6. De afneming van de frekwentie van de stralingsmist in Schiphol gedurende het tijdvak 1 januari 1949 t-m 31 december 1959 : suggesties voor een mogelijke oorzaak

  1961

 7. Uitbreiding bezinking zuidoostkust Vlieland : oevertraject hoofd B - westelijk havenhoofd. RWS Rapportendatabank

  1961

 8. Het ontwerp van de nieuwe havenmond IJmuiden : beknopt overzicht RWS Rapportendatabank

  Geeft eerst een beschrijving van de havenhoofden die in de jaren 1868-1876 zijn gebouwd. Daarna wordt ingegaan op het ontwerp van de nieuwe havenmond door het uitbouwen van de bestaande havenmond.

  1961

 9. Stroombestendigheid sluitgatdrempel : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1961

 10. Verhangmeting te verrichten in de mond van de Rotterdamse Waterweg : zoutonderzoek in de Rotterdamse Waterweg RWS Rapportendatabank

  1961