Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1961

 1. Windsnelheidsprofielen gemeten aan masten voor wereldomroep en televisie te Lopik

  1961

 2. Zoutgehaltemetingen op het lichtschip "Goeree" April 1957

  1961

 3. Rapport Deltacommissie : eindverslag en interimadviezen : deel I RWS Rapportendatabank

  Overzicht van het werk en de aanbevelingen van de commissie. De adviezen betreffen verhoging van de Schouwense Dijk, afsluiting van de Hollandsche IJssel en afdamming van zeearmen, Veeregat en Zandkreek....

  1961

 4. Ontwateringsklachten in de Noordoostpolder gedurende de periode 1948-1960 RWS Rapportendatabank

  De ontwateringsmoeilijkheden die hun oorzaak in de kwel vinden, hebben uitgewezen dat het niet eenvoudig is hier in alle gevallen afdoende middelen tegen te vinden. Er zullen altijd profielen blijven,...

  1961

 5. Notitie inzake bescherming waterwinplaats Flevoland RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van omvang winplaats, mogelijke verontreiniging van het te winnen water en eventueel maatregelen ter voorkoming van verontreiniging.

  1961

 6. Investigation of excess water-pressure under the asphalt facing of sand-cored dykes RWS Rapportendatabank

  1961

 7. De kwaliteit van het water in de Overijsselse Vecht RWS Rapportendatabank

  1961

 8. Excursie Corps van Ingenieurs van de Rijkswaterstaat : 11 en 12 september 1961 RWS Rapportendatabank

  De excursie is in het bijzonder gewijd aan de problemen die de Rijkwaterstaatsdiensten in Friesland ontmoeten bij het uitoefenen van hun taak op de Waddenzee Het betreft de bootverbindingen van Ameland...

  1961

 9. Een structuurplan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders RWS Rapportendatabank

  Het structuurplan geeft een beeld van de verhouding van de verschillende veranderlijke onderdelen t.o.v. elkaar. Elk ontwerp hiervoor berust op feitelijke gegevens en op verkenningen in de toekomst door...

  1961

 10. Rapport betreffende de weerberichtgeving voor de bouwnijverheid in de winter 1960-1961

  1961