Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1961

 1. Land uit zee : zuiderzeewerken PUC

  1961

 2. De uitkomsten van de chloorgehaltemetingen verricht door de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, op vaste meetplaatsen in het jaar 1957 PUC

  1961

 3. Zandtransportmetingen met behulp van tracers ten behoeve van het ontwerp van de havendammen van Europoort PUC

  1961

 4. Verslag van de stroommetingen juni 1956 in Haringvliet, Volkerak, Hollands Diep, Nieuwe Merwede, Amer en Bergse Maas (aangevuld met metingen van 1957, 1958 en 1960) PUC

  1961

 5. De uitkomsten van de chloorgehaltemetingen verricht door de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, op vaste meetplaatsen in het jaar 1958 PUC

  1961

 6. Beproeving van trek- en drukpalen op een terrein in de werkhaven bij Hellevoetsluis benevens van een fundeerpaal voor een pijler van de spuisluis in het Haringvliet : deel zes van grondmechanica onderzoek betreffende het funderen van de spuisluis in het Haringvliet PUC

  De naar bovengerichte krachten, die onder bepaalde omstandigheden op de vloeren van de spuisluis in het Haringvliet kunnen worden uitgeoefend, zullen gedeeltelijk door middel van trekpalen naar de ondergrond...

  1961

 7. Afsluiting Grevelingen : III : onderzoek zuidelijk sluitgat : rapport modelonderzoek PUC

  1961

 8. Het ontstaan en de groei van de polder Oostelijk Flevoland PUC

  1961

 9. De weg die door een waterdeeltje wordt doorlopen ten gevolge van het passeren van een getijgolf PUC

  1961

 10. Geleidelijke sluiting : nota : bodemaantasting PUC

  1961