Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1961

 1. Land uit zee : zuiderzeewerken RWS Rapportendatabank

  1961

 2. De uitkomsten van de chloorgehaltemetingen verricht door de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, op vaste meetplaatsen in het jaar 1957 RWS Rapportendatabank

  1961

 3. Zandtransportmetingen met behulp van tracers ten behoeve van het ontwerp van de havendammen van Europoort RWS Rapportendatabank

  1961

 4. Verslag van de stroommetingen juni 1956 in Haringvliet, Volkerak, Hollands Diep, Nieuwe Merwede, Amer en Bergse Maas (aangevuld met metingen van 1957, 1958 en 1960) RWS Rapportendatabank

  1961

 5. De uitkomsten van de chloorgehaltemetingen verricht door de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, op vaste meetplaatsen in het jaar 1958 RWS Rapportendatabank

  1961

 6. Beproeving van trek- en drukpalen op een terrein in de werkhaven bij Hellevoetsluis benevens van een fundeerpaal voor een pijler van de spuisluis in het Haringvliet : deel zes van grondmechanica onderzoek betreffende het funderen van de spuisluis in het Haringvliet RWS Rapportendatabank

  De naar bovengerichte krachten, die onder bepaalde omstandigheden op de vloeren van de spuisluis in het Haringvliet kunnen worden uitgeoefend, zullen gedeeltelijk door middel van trekpalen naar de ondergrond...

  1961

 7. Afsluiting Grevelingen : III : onderzoek zuidelijk sluitgat : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1961

 8. Het ontstaan en de groei van de polder Oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  1961

 9. De weg die door een waterdeeltje wordt doorlopen ten gevolge van het passeren van een getijgolf RWS Rapportendatabank

  1961

 10. Geleidelijke sluiting : nota : bodemaantasting RWS Rapportendatabank

  1961