Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1961

 1. Land uit zee : zuiderzeewerken

  1961

 2. De uitkomsten van de chloorgehaltemetingen verricht door de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, op vaste meetplaatsen in het jaar 1957

  1961

 3. Zandtransportmetingen met behulp van tracers ten behoeve van het ontwerp van de havendammen van Europoort

  1961

 4. De oeververdediging van de calamiteuze polders oost-Beveland en Wilhelmina

  1961

 5. Verslag van de stroommetingen juni 1956 in Haringvliet, Volkerak, Hollands Diep, Nieuwe Merwede, Amer en Bergse Maas (aangevuld met metingen van 1957, 1958 en 1960)

  1961

 6. De uitkomsten van de chloorgehaltemetingen verricht door de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, op vaste meetplaatsen in het jaar 1958

  1961

 7. Beproeving van trek- en drukpalen op een terrein in de werkhaven bij Hellevoetsluis benevens van een fundeerpaal voor een pijler van de spuisluis in het Haringvliet : deel zes van grondmechanica onderzoek betreffende het funderen van de spuisluis in het Haringvliet

  De naar bovengerichte krachten, die onder bepaalde omstandigheden op de vloeren van de spuisluis in het Haringvliet kunnen worden uitgeoefend, zullen gedeeltelijk door middel van trekpalen naar de ondergrond...

  1961

 8. Afsluiting Grevelingen : III : onderzoek zuidelijk sluitgat : rapport modelonderzoek

  1961

 9. Het ontstaan en de groei van de polder Oostelijk Flevoland

  1961

 10. De weg die door een waterdeeltje wordt doorlopen ten gevolge van het passeren van een getijgolf

  1961