Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1960

 1. De te verwachten waterdrukken onder de asfaltbekleding van de verzwaring voor de Rijkszeewering Boulevard de Ruyter te Vlissingen en de invloed van filters en ventielen op deze waterdrukken

  1960

 2. Ervaringen, in de beginjaren opgedaan bij de ontginning en de tijdelijke exploitatie van Oostelijk Flevoland, en het tempo van de voortzetting dezer werken

  Ten aanzien van de ontginning worden besproken: Het aanvatten van de ontginning; De begreppeling; Het leggen en verwijderen van kopakkerbuizen; De kosten van de begreppeling; Het verdiepen van de sloten;...

  1960

 3. Voorlopige nota over de inrichting van de Zuiderdiepboezen en de bijkomende werken

  1960

 4. Rapport betreffende het KLM Flight Analysis Report no. 1321 dd 19 september 1960, inhoudende een vergelijking tussen de actuele en verwachte vliegduren op het traject Amsterdam - New York v.v. voor DC-8 straalvliegtuigen in de zomermaanden van 1960

  1960

 5. Muizen en hun bestrijding in Oostelijk Flevoland

  In verband met de schade, die veldmuisplagen tijdens de ontginning hebben toegebracht, werd een onderzoek over de immigratie en verspreiding van muizen begonnen. Gegevens over immigratie, verspreiding...

  1960

 6. Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging

  1960

 7. Onderzoekingen van belang voor het ontwerpen van dijken en dammen: sociaal-economische aspecten van het Deltaplan

  1960

 8. Hemspoortunnel : veiligheidsvoorzieningen

  1960

 9. Philipsdamsluizen : overzicht schutsystemen

  1960

 10. Vooronderzoek Waalbocht bij Nijmegen

  1960