Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1960

 1. Het verband tussen de verandering in de grondwaterpotentiaal en de verandering van de waterstand in een open peilbuis RWS Rapportendatabank

  11-1960

 2. De kwaliteit van de openbare wateren in de Provincie Drenthe (1) : onderzoek juli 1959 - juli 1960 RWS Rapportendatabank

  11-1960

 3. A method for the determination of the standard-error in the result of a water-discharge-measurement in a river RWS Rapportendatabank

  11-1960

 4. Onderzoek naar de invloed van het injekteren van lucht op de aanslibbing van havens RWS Rapportendatabank

  Dit onderzoek is een vervolg op het?Onderzoek naar de verplaatsing van zout water en slib in de haven van Maassluis met gebruikmaking van samengeperste lucht?. De resultaten van het vervolgonderzoek hebben...

  11-1960

 5. Schutsluis in de Grevelingendam : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  12-1960

 6. Berekeningen van extreem hoge waterstanden langs de IJssel km 980 - km 1006 RWS Rapportendatabank

  12-1960

 7. Proeven over warmtebalans aan vrij wateroppervlak en over ijsvorming in bewegend water RWS Rapportendatabank

  12-1960

 8. De bevaarbaarheid van de Gelderse IJssel voor en na de Rijnkanalisatie RWS Rapportendatabank

  12-1960