Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1960

 1. Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging : Deel 2

  1960

 2. Interim rapport inzake de inrichting van IJmeer- en Veluwemeerboezem

  Bedoeld als eerste opzet voor een nota aan de Zuiderzeeraad betreffende de hydorlogische motivering van verschillende in de naaste toekomst uit te voeren werken.

  1960

 3. Interim rapport inzake de inrichting van IJmeer- en Veluwemeerboezem

  Met het oog op een doelmatig schema voor de uitvoering van Zuidelijk Flevoland is het noodzakelijk, dat enkele onderdelen van de inrichting in 1960 en 1961 worden uitgevoerd. Met dit interim-rapport wordt...

  1960

 4. Gebruik van de gemalen van Flevoland

  Schets van situaties waarin de IJsselmeerpolders gereed zijn in verband met het gebruik van de gemalen van Flevoland en de belang daarvan voor de water- en zouthuishouding van de meren.

  1960

 5. Algemeen plan van de Rijnkanalisatie

  Plan tot vergroting van de bevaarbaarheid van de Nederrijn-Lek en de IJssel en de verbetering van de waterhuishoudkundige toestand van Noord-Nederland in tijden dat de afvoer van de Bovenrijn niet groot...

  1960

 6. Afsluiting Veersegat : volgorde van plaatsing van de doorlaatcaissons : modelonderzoek

  1960

 7. Voorlopige berekening ter vergelijking van dijkhoogten "Balgzand" : tussen A. aanleg nieuwe dijk; B verhogen oude dijk

  Berekeningen van peilen en golfhoogten.

  1960

 8. Gegevens omtrent de landaanwinning langs de Friese en Groninger waddenkust

  1960

 9. A structure plan for the southern IJsselmeer polders

  The structure plan shows the relationship between the several, changing subparts of the whole plan. Every design for a this plan rests upon factual data and upon estimates of the future which, except for...

  1960

 10. De werken voor afwatering, bemaling en scheepvaart in Zuidelijk Flevoland

  Nu een aanvang is gemaakt met de bedijking van Zuidelijk Flevoland zal binnenkort ook moeten worden begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van het gemaal, resp. de gemalen van de polder en van de...

  1960