Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1960

 1. Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging : Deel 2 RWS Rapportendatabank

  1960

 2. Onderzoek en conservering van opgegraven scheepsvondsten RWS Rapportendatabank

  Geeft een overzicht omtrent de scheepsonderzoekingen die in West-Europa hebben plaatsgevonden. Besteedt aandacht aan de scheepsvondsten in het IJsselmeergebied. Behandelt o.m. methoden en opgravingsmiddelen,...

  1960

 3. Grondwaterstandswaarnemingen in enige boomgaarden in 1958 en 1959 RWS Rapportendatabank

  Bespreking van de grondwaterstandswaarnemingen welke in de periode van februari 1958 tot april 1959 werden verricht in een aantal boonmgaarden van een aantal fruitteeltbedrijven.

  1960

 4. Interim rapport inzake de inrichting van IJmeer- en Veluwemeerboezem RWS Rapportendatabank

  Bedoeld als eerste opzet voor een nota aan de Zuiderzeeraad betreffende de hydorlogische motivering van verschillende in de naaste toekomst uit te voeren werken.

  1960

 5. Interim rapport inzake de inrichting van IJmeer- en Veluwemeerboezem RWS Rapportendatabank

  Met het oog op een doelmatig schema voor de uitvoering van Zuidelijk Flevoland is het noodzakelijk, dat enkele onderdelen van de inrichting in 1960 en 1961 worden uitgevoerd. Met dit interim-rapport wordt...

  1960

 6. Gebruik van de gemalen van Flevoland RWS Rapportendatabank

  Schets van situaties waarin de IJsselmeerpolders gereed zijn in verband met het gebruik van de gemalen van Flevoland en de belang daarvan voor de water- en zouthuishouding van de meren.

  1960

 7. Onderzoek steenbestortingen : deel III : uitspoelen van zand door een laag grind RWS Rapportendatabank

  1960

 8. Algemeen plan van de Rijnkanalisatie RWS Rapportendatabank

  Plan tot vergroting van de bevaarbaarheid van de Nederrijn-Lek en de IJssel en de verbetering van de waterhuishoudkundige toestand van Noord-Nederland in tijden dat de afvoer van de Bovenrijn niet groot...

  1960

 9. Afsluiting Veersegat : volgorde van plaatsing van de doorlaatcaissons : modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1960

 10. Voorlopige berekening ter vergelijking van dijkhoogten "Balgzand" : tussen A. aanleg nieuwe dijk; B verhogen oude dijk RWS Rapportendatabank

  Berekeningen van peilen en golfhoogten.

  1960