Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1959

 1. Enkele gegevens uit en opmerkingen over de golfwaarnemingen aan boord van het lichtschip Goeree RWS Rapportendatabank

  1959

 2. De meest gewenste plaats voor de sluizen en de haven in de afsluitdijk van de Lauwerszee RWS Rapportendatabank

  Inhoud: Inleiding; Het plan voor de sluiswerken; Vergelijking van de ligging op de Bantswal en aan de Oort; Waterbouwkundige aspekten; Vergelijking van de bouwkosten; De meest gewenste plaats.

  1959

 3. Windtunnelonderzoek naar de krachten, die door stromen uitgeoefend worden op het oppervlak van waterbouwkundige constructies, verricht voor de Deltadienst van de Rijkswaterstaat : deel 1: metingen aan vlakke wanden met verschillende oppervlakteruwheid RWS Rapportendatabank

  1959

 4. Ontwerp-instructie voor periodieke strandmetingen en hoogtemetingen langs de Nederlandse kust RWS Rapportendatabank

  1959

 5. Rivierstudie Maas RWS Rapportendatabank

  Hoofdpunt van dit onderzoek ligt in de te verwachten beschikbare vaardiepte in de Maas. Hiervoor moet worden nagegaan, welke systematische veranderingen in de bodemligging op lange termijn kunnen optreden....

  1959

 6. Het IJsselmeer in de droge zomer 1959 : enkele voorlopige beschouwingen RWS Rapportendatabank

  In de periode van mei tot en met september 1959 is in Nederland buitengewoon weinig neerslag gevallen. In deze periode is dan ook meer water aan het IJsselmeer onttrokken dan ooit tevoren. De beschikbare...

  1959

 7. Nota Leendert - Abrahampolder : de oeververdediging van de calamiteuze Leendert-Abrahampolder RWS Rapportendatabank

  1959

 8. Golfbreker Haringvliet : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1959

 9. De werkhaven in het Bootsgat RWS Rapportendatabank

  1959

 10. Hoogwateronderzoek stuwcomplex Driel : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1959