Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1959

 1. Normalen van de dekadesommen van de globale straling gemeten te De Bilt volgens de Internationale Pyrheliometerschaal 1956

  1959

 2. Maatregelen tegen verstuiving op de zandgronden in Oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Hoewel de oppervlakte zandgronden in Oostelijk Flevoland slechts gering is, leek het toch gewenst om de ervaringen bij het tegengaan van verstuiving op schrift te stellen. De in Oostelijk Flevoland getroffen...

  1959

 3. Oriƫnterend onderzoek naar de zandgehalteverticaal op de Nederlandse Rijntakken RWS Rapportendatabank

  1959

 4. Onderzoek naar de hefkrachten van de schuiven in de Haringvlietsluizen RWS Rapportendatabank

  1959

 5. Gebruik en toekomst van de B.T.M.A. : (beschouwingen naar aanleiding van het rapport M 601 van het Waterloopkundig Laboratorium betreffende ijking van de B.T.M.A. in de stroomgoot te "De Voorst") RWS Rapportendatabank

  1959

 6. Enkele gegevens uit en opmerkingen over de golfwaarnemingen aan boord van het lichtschip Goeree RWS Rapportendatabank

  1959

 7. De meest gewenste plaats voor de sluizen en de haven in de afsluitdijk van de Lauwerszee RWS Rapportendatabank

  Inhoud: Inleiding; Het plan voor de sluiswerken; Vergelijking van de ligging op de Bantswal en aan de Oort; Waterbouwkundige aspekten; Vergelijking van de bouwkosten; De meest gewenste plaats.

  1959

 8. Windtunnelonderzoek naar de krachten, die door stromen uitgeoefend worden op het oppervlak van waterbouwkundige constructies, verricht voor de Deltadienst van de Rijkswaterstaat : deel 1: metingen aan vlakke wanden met verschillende oppervlakteruwheid RWS Rapportendatabank

  1959

 9. Vergelijking der metingen, uitgevoerd met de standaardregenmeter (400 cm2) en met een nieuw type (200 cm2)

  1959

 10. Ontwerp-instructie voor periodieke strandmetingen en hoogtemetingen langs de Nederlandse kust RWS Rapportendatabank

  1959