Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1959

 1. Materiaal voor het oppersen van betonplaten RWS Rapportendatabank

  1959

 2. Zeefanalyse ( in cum. gew.%) materiaal fijn zand duinzand Maaszand grind RWS Rapportendatabank

  1959

 3. Aanvulling op B 57-4. De betekenis van het zoutgehalte van de Rijn voor het IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Verloop van het chloridegehalte van het IJsselmeer volgens de methode van aannamen van Darlot.

  1959

 4. Aanwijzing golfmetingen RWS Rapportendatabank

  De golfmetingen zijn opgezet om te onderzoeken welke factoren de afmetingen van de windgolven op het IJsselmeer bepalen. Deze afmetingen hangen af van de kracht en de duur van de wind, de strijklengte,...

  1959

 5. De ontwikkeling van de waterbeweging en het profiel van de Rotterdamse Waterweg RWS Rapportendatabank

  Behandelt het eb- en vloedvolume vanaf 1872 tot 1958. Bespreekt ook de eb- en vloedoverschotten uit stroommetingen van 1933 tot 1956.

  1959

 6. Ervaringen met de infiltratie in de Noordoostpolder RWS Rapportendatabank

  In dit overzicht wordt voor een tiental van de infiltratiegebieden in de Noordoostpolder de watertoevoer in de verschillende gebieden onderling en gemiddeld in de verschillende jaren en maanden vergeleken....

  1959

 7. Potentiaalverlaging door cirkelvormige polder in Hollands profiel met plaatselijk afwijkende C-waarde RWS Rapportendatabank

  1959

 8. Verslag van de bespreking inzake de invloed van de droogmaking van de Zuidelijke IJsselmeerpolders op de grondwaterstand onder Amsterdam, gehouden op 4 juni 1959 te 's-Gravenhage RWS Rapportendatabank

  Concept interim rapport ; onderzoek naar het freatische vlak in Amsterdam ; plaats en datum volgende bespreking

  1959

 9. Verslag van de bespreking inzake de invloed van de droogmaking van de Zuidelijke IJsselmeerpolders op de grondwaterstand onder Amsterdam, gehouden op 15 mei 1959 te 's-Gravenhage RWS Rapportendatabank

  Besproken worden: verslag bespreking 28 april 1959 ; cocept interim rapport (3e versie, gedateerd 5 mei 1959) ; concept aanbiedingsbrief (3e versie) ; opmerkingen op interimrapport (notanr. B 59-4) ; onderzoek...

  1959

 10. Afsluiting Veeregat : deel V : opbouw dijkkoppen : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Veerse Gat

  1959