Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1959

 1. Humushoudend zand RWS Rapportendatabank

  1959

 2. Materiaal voor het oppersen van betonplaten RWS Rapportendatabank

  1959

 3. Zeefanalyse ( in cum. gew.%) materiaal fijn zand duinzand Maaszand grind RWS Rapportendatabank

  1959

 4. Verslag van de besprekingen van de "Werkgroep voor stralingsmetingen" te Oxford tussen 20 en 28 juli 1959

  1959

 5. Aanvulling op B 57-4. De betekenis van het zoutgehalte van de Rijn voor het IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Verloop van het chloridegehalte van het IJsselmeer volgens de methode van aannamen van Darlot.

  1959

 6. Aanwijzing golfmetingen RWS Rapportendatabank

  De golfmetingen zijn opgezet om te onderzoeken welke factoren de afmetingen van de windgolven op het IJsselmeer bepalen. Deze afmetingen hangen af van de kracht en de duur van de wind, de strijklengte,...

  1959

 7. Rapport betreffende de weerberichtgeving voor de bouwnijverheid in de winter 1958-1959

  1959

 8. De ontwikkeling van de waterbeweging en het profiel van de Rotterdamse Waterweg RWS Rapportendatabank

  Behandelt het eb- en vloedvolume vanaf 1872 tot 1958. Bespreekt ook de eb- en vloedoverschotten uit stroommetingen van 1933 tot 1956.

  1959

 9. Ervaringen met de infiltratie in de Noordoostpolder RWS Rapportendatabank

  In dit overzicht wordt voor een tiental van de infiltratiegebieden in de Noordoostpolder de watertoevoer in de verschillende gebieden onderling en gemiddeld in de verschillende jaren en maanden vergeleken....

  1959

 10. Potentiaalverlaging door cirkelvormige polder in Hollands profiel met plaatselijk afwijkende C-waarde RWS Rapportendatabank

  1959