Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1959

 1. Plast.mortel met paraffine-emulsie PUC

  1959

 2. Nieuwere onderzoekingen over de kwel in de Noordoostpolder PUC

  In de Noordoostpolder is een aantal onderzoekingen afgesloten, waarvan de resultaten een verruiming vormen van de in 1955 bestaande kennis van de kwel. Eerst volgt een korte, algemene bespreking van de...

  1959

 3. Land uit zee : zuiderzeewerken PUC

  1959

 4. Onderzoek naar de verzilting van het boezemwater in Noordholland ten Noorden van het Noordzeekanaal PUC

  1959

 5. Nota betreffende het verbeteringsplan voor de Maas tussen Lixhe en Maastricht PUC

  1959

 6. Afsluiting Grevelingen : I : modelbeschrijving : rapport modelonderzoek PUC

  1959

 7. Voordrachten Oostelijk-Flevoland-dag 1959 PUC

  F.L. van der Bom. Werkzaamheden van de Dienst der Zuiderzeewerken in Oostelijk Flevoland; A.J. Wiggers. De bodemkartering van Oostelijk Flevoland; P.G. de Boer. Aspecten van de ontginning van een nieuwe...

  1959

 8. Afsluiting Grevelingen : II : tracé van de dam : voorlopig rapport modelonderzoek PUC

  1959

 9. Afsluiting Veeregat : onderzoek van het stroombeeld achter een sluitgat : rapport modelonderzoek PUC

  Veerse Gat

  1959

 10. Onderzoek van snelheidsverticalen in het zomerbed der Nederlandse Rijntakken PUC

  1959