Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1958

 1. Dimensionering van de Grevelingendam i.v.m. golfaanval voor de overgangsperiode resp. na Deltaplan RWS Rapportendatabank

  1958

 2. Wat is de invloed van de afsluiting van de Grevelingen en het Volkerak op de L.W. standen direct oostelijk van de Grevelingendam bij Bruinisse? RWS Rapportendatabank

  1958

 3. Hooibroeicontrole in de Noordoostpolder (1952-1956) RWS Rapportendatabank

  Sedert 1952 is in de Noordoostpolder op de verpachte bedrijven controle uitgeoefend op hooibroei. De Controle werd uitgevoerd door een aantal hooibroeicontroleurs, die elk een bepaald rayon kregen toegewezen....

  1958

 4. Verslag modelproeven steenstortapparaat RWS Rapportendatabank

  1958

 5. Hoeveel dagen per jaar kunnen de Volkeraksluizen ten behoeve van de scheepvaart geheel geopend worden gehouden (globaal) en welke bezwaren zijn hieraan verbonden RWS Rapportendatabank

  1958

 6. IJsvorming en ijsbestrijding RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van ijsvorming op de Rijn, waarin zowel door de Studiedienst verrichte metingen en waarnemingen zijn verwerkt als gegevens ontleend aan bestudeerde literatuur.

  1958

 7. Gegevens waaruit blijkt, dat de veiligheid in de omgeving van Dordrecht na uitvoering van het Deltaplan voldoende is gewaarborgd indien de opening van de Haringvlietsluizen 6000 m2-NAP bedraagt RWS Rapportendatabank

  1958

 8. Frequentielijn hoogwaterstanden te Hedel (Maas) RWS Rapportendatabank

  Geeft antwoord op de vragen: a. zijn de vroeger verstrekte gegevens nog goed? b. zal hierin verandering komen door uitvoering van het deltaplan?

  1958

 9. Frequentielijnen van 1:100 t/m 1:1000 voor het traject Zijpe-Krammer-Volkerak voor overgangsstadia der Deltawerken RWS Rapportendatabank

  1958

 10. De onderschrijdingskarakteristieken der L.W. standen nabij het kunstwerk in de Hellegatdam voor de huidige toestand, de overgangstijd en na uitvoering van het deltaplan RWS Rapportendatabank

  1958