Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1958

 1. Voorspelling Rijnafvoeren op langere termijn RWS Rapportendatabank

  1958

 2. Voorhaven Katerveer : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1958

 3. Rapport van de Commissie voor het Onderzoek naar de Spanningstoestand in Dijken RWS Rapportendatabank

  1958

 4. Geo-hydrologisch onderzoek in verband met de droogmaking van de Markerwaard RWS Rapportendatabank

  Een inzicht in de wijze waarop de verlagende invloed van de droogmaking van de Markerwaard op de stijghoogte van het grondwater in het aangrenzende gebied tot stand zal kunnen komen, wordt verkregen...

  1958

 5. De sluizen aan de mond van het noordelijk randkanaal van de Markerwaard nabij Enkhuizen RWS Rapportendatabank

  1958

 6. Movement of bottom sediment in coastal waters by currents and waves : measurements with the aid of radioactive tracers in the Netherlands RWS Rapportendatabank

  1958

 7. Aanhangsel door ir. G. de Josselin de Jong bestemd ter voeging bij het eindrapport van de Commissie Onderzoek Spanning-toestand [Spanningstoestand] Dijken RWS Rapportendatabank

  1958

 8. Temperatuur- en warmtestroommetingen RWS Rapportendatabank

  Proeven werden genomen met dompelthermometers, terwijl voorts werd geëxperimenteerd met een methode om langs electrische weg, door gebruikmaking van zogenaamde thermokoppels, nauwkeurig temperaturen...

  1958

 9. Nadere uitwerking van het verkavelingsplan voor Oostelijk Flevoland voorzover de dorpen betreft RWS Rapportendatabank

  Bij sommige deskundigen rees, naarmate zich verschillen bij de ontwikkelingen op het platteland duidelijker gingen aftekenen, meer en meer twijfel, of alle 10 ontworpen dorpen wel voldoende levensvatbaarheid...

  1958

 10. Vervaardigen van kust- en oeverkaarten van Nederland en het samenstellen van lengte- en dwarsprofielen van hoogwaterkeringen RWS Rapportendatabank

  1958