Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1957

 1. Toelichting op de kaarten van het Veluwe-randgebied met de zomergrondwaterstanden, de te verwachten dalingen en veranderingen van de grondwaterstanden resp. van de relatieve opbrengst in droge jaren na het droogvallen van Oostelijk Flevoland met Veluwemeer (Serie IV) : schadekaarten met Veluwemeer in droge jaren RWS Rapportendatabank

  1957

 2. De droogteschade-kartering van het grasland in het Veluwe-randgebied vòòr het droogvallen van Oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  In de jaren 1949, 1953 en 1955 is tijdens droge zomerperioden getracht de droogteschade in droge perioden van het grasland vòòr het droogvallen van de nieuwe polder te karteren. Behandelt...

  1957

 3. Toelichting op de kaarten van het Veluwe-randgebied met de zomergrondwaterstanden, de te verwachten dalingen en veranderingen van de grondwaterstanden resp. van de relatieve opbrengst in droge jaren na het droogvallen van Oostelijk Flevoland zonder Veluwemeer (serie III) : schadekaarten zonder Veluwemeer in droge jaren RWS Rapportendatabank

  1957

 4. Beschouwing over en afleiding van de criteria voor de modelschuif in M399 RWS Rapportendatabank

  1957

 5. Toelichting op de kaarten van het Veluwe-randgebied met de zomergrondwaterstanden, de te verwachten dalingen en veranderingen van de grondwaterstanden resp. van de relatieve opbrengst in natte jaren na het droogvallen van Oostelijk Flevoland met Veluwemeer (Serie V) : schadekaarten met Veluwemeer in natte jaren RWS Rapportendatabank

  1957

 6. Golfdiffractie goereese gat : voorlopige resultaten RWS Rapportendatabank

  1957

 7. Bepaling relaxatietijd in hydraulisch model RWS Rapportendatabank

  1957

 8. Bestuurbaarheidseigenschappen van schepen, varende op kanalen RWS Rapportendatabank

  1957

 9. Toelichting op de serie kaarten voor opwaaiing en golfhoogten RWS Rapportendatabank

  1957

 10. Het bepalen van de criteria voor de verschillende materialen bij stromend water RWS Rapportendatabank

  Met behulp van een model worden de tijdstippen bekeken die overeenkomen met de maximale vloed- en ebstroom.

  1957