Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1957

 1. Over de landbouwkundige waarde van het Rotterdamse havenslib

  Resultaten van een onderzoek, ingesteld op verzoek van de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren. Behandeld worden: Wijze waarop het havenslib verwerkt wordt; Het probleem...

  1957

 2. Het normaliseren van een niet-normale verdeling door middel van de transformatie z = xa = Normalization of a non-normal distribution by means of the transformation z = xa

  1957

 3. Het normaliseren van een niet-normale verdeling = Normalization of a non-normal distribution

  1957

 4. Het verband tussen de grondwaterstand en de neerslag en verdamping

  1957

 5. De invloed van de afsluiting van de Lauwerszee op het verloop van de getijbeweging in het aansluitende Waddengebied

  De veranderingen, die zullen optreden in het verloop van de getijbeweging in het gebied, begrensd door Schiermonnikoog, Friesland en Groningen en de wantijen ten zuiden van Ameland en Schiermonnikoog,...

  1957

 6. Houtribsluizen : verslag modelonderzoek

  Modelonderzoek van een ontwerp voor de Houtribsluizen nabij Lelystad.

  1957

 7. Enige beschouwingen omtrent de wegverbindingen op Goeree-Overflakkee tussen de Haringvlietbrug en de Grevelingendam

  1957

 8. Invloed van de bodemruwheid op het stroombeeld

  1957

 9. Seizoennormalen 1911-1950 van de procentuële zonneschijnduur

  1957

 10. Numerieke integratie van de barotrope voorspellingsvergelijking

  1957