Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1957

 1. Toestand openbare wateren in Friesland : onderzoek juni 1956 - juli 1957 RWS Rapportendatabank

  1957

 2. Samenhang tussen weersfactoren en de opbrengst van zomertarwe

  1957

 3. Over de invloed van de zomergrondwaterstand op de opbrengst van gronden van het type zavel op zand RWS Rapportendatabank

  De invloed van de dikte der zavellaag op het producerend vermogen wordt gememoreerd. Materiaal is verzameld over de invloed van de grondwaterstand op de opbrengst bij gronden van het type zavel op zand....

  1957

 4. Over de landbouwkundige waarde van het Rotterdamse havenslib RWS Rapportendatabank

  Resultaten van een onderzoek, ingesteld op verzoek van de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren. Behandeld worden: Wijze waarop het havenslib verwerkt wordt; Het probleem...

  1957

 5. Het normaliseren van een niet-normale verdeling door middel van de transformatie z = xa = Normalization of a non-normal distribution by means of the transformation z = xa

  1957

 6. Het normaliseren van een niet-normale verdeling = Normalization of a non-normal distribution

  1957

 7. Het verband tussen de grondwaterstand en de neerslag en verdamping

  1957

 8. Voordrachten Oostelijk-Flevoland-dag 1957 RWS Rapportendatabank

  INHOUD: Voorwoord / A.P. Minderhoud ; De waterbouwkundige werkzaamheden in Oostelijk Flevoland na het droogvallen / F.L. van der Bom ; Het werkplan van de Landbouwwetenschappelijke afdeling ten behoeve...

  1957

 9. De invloed van de afsluiting van de Lauwerszee op het verloop van de getijbeweging in het aansluitende Waddengebied RWS Rapportendatabank

  De veranderingen, die zullen optreden in het verloop van de getijbeweging in het gebied, begrensd door Schiermonnikoog, Friesland en Groningen en de wantijen ten zuiden van Ameland en Schiermonnikoog,...

  1957

 10. Houtribsluizen : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Modelonderzoek van een ontwerp voor de Houtribsluizen nabij Lelystad.

  1957