Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1957

 1. La pollution des eaux du Rhin : limites acceptables pour les Pays Bas

  1957

 2. De waterloopkundige toestand in Zijpe, Noord-Slaak, Volkerak en Hellegat voor, en tijdens de uitvoering van het Deltaplan

  1957

 3. Toelichting op de maanuurkaartjes betreffende de stromen in m3/sec voor de huidige toestand der benedenrivieren en voor het deltaplan met open en gesloten Oude Maas nabij de Westgeul bij een gemiddeld getij in zee en gemiddelde afvoeren der bovenrivieren volgens de harmonische getijberekeningsmethode

  1957

 4. De kans op zeer hoge stormvloeden

  Deze studie beoogde een bijdrage te leveren voor het goede verstaan van de frequentielijn en aan te tonen, dat men ten aanzien van de kansen op zeer hoge stormvloeden moet beschikken over frequentielijnen,...

  1957

 5. Een beschouwing over de afmetingen en inrichting van een doorlaatwerk in het Gat van de Visschen en Spijkerboor na uitvoering van het Deltaplan

  1957

 6. Een nieuw onderzoek naar de samenhang tussen het weer en het optreden van aardappelziekte : verslag van het eerste proefjaar 1956

  1957

 7. De veranderingen in het gehalte aan koolzure kalk en humus op het proefveld Kraggenburg

  In de Zuiderzeegronden vinden na het droogvallen aanvankelijk betrekkelijk grote wijzigingen plaats in het gehalte aan diverse bestanddelen. Indien de ondergrond een afwijkende samenstelling heeft, zoals...

  1957

 8. Een nieuw statistisch hulpmiddel bij de interpretatie van scheepswaarnemingen

  1957

 9. De samenhang tussen het weer en het optreden van appelmeeldauw in 1955 en 1956

  De beschadiging door appelmeeldauw bestaat uit vermindering van assimilerend oppervlak, afsterven van gehele scheuten en als gevolg van beide voorgaande verschijnselen groeiremming in het algemeen en vermindering...

  1957

 10. Verslag van het vierde internationale congres voor Alpine meteorologie, 17-20 september 1956 te Chamonix

  1957