Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1957

 1. Gegevens betreffende de neerslag, de verdamping en de grondwaterstand van een aantal plaatsen in Nederland uit de jaren 1954 en 1955

  1957

 2. Bepaling van de criteria voor de modelproeven Haringvlietsluizen RWS Rapportendatabank

  Met behulp van een model worden de tijdstippen bekeken die overeenkomen met de maximale vloed- en ebstroom.

  1957

 3. Bui-oscillaties (en bui-stoten) tijdens stormvloeden RWS Rapportendatabank

  1957

 4. Afvoer Rijn 1957-1958 : in Nederland in kubieke meters per seconde RWS Rapportendatabank

  1957

 5. Verslag ijswaarnemingen Deltagebied: winters 1953-1954 en 1955-1956 RWS Rapportendatabank

  Geeft de resultaten weer van luchtverkenningen tijdens deze ijswinters. Concludeert dat de ijsbeweging sterk onder windinvloed staat en dat de ijsvorming in het deltagebied belangrijker is dan de aanvoer...

  1957

 6. Afvoer Rijn 1961-1962 : in Nederland in kubieke meters per seconde RWS Rapportendatabank

  1957

 7. Voortgezet onderzoek naar de variatie van plaats tot plaats in de duur van de bladnatperiode en het effect van deze variatie op de beoordeling van een mogelijke schurftinfectie

  1957

 8. Splijtproeven op beton RWS Rapportendatabank

  1957

 9. Onderzoek van Franse hoogovenslakken RWS Rapportendatabank

  1957

 10. Modelonderzoek betreffende het gedrag van verschillende materialen bij bezinken in stromende wateren RWS Rapportendatabank

  1957