Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1957

 1. De cumulatieve frequentieverdelingen van de k-daagse neerslagsommen van Winterswijk

  1957

 2. Het tracé van de afsluitdijk van de Lauwerszee RWS Rapportendatabank

  In deze nota wordt een voorstel gedaan omtrent de ligging van de te maken afsluitdijk in de Lauwerszee. De nota begint met een overzicht van de verschillende indijkingsplannen sedert 1895. Vervolgens wordt...

  1957

 3. Mededelingen over de toestand van het water in het Eems - Dollardgebied RWS Rapportendatabank

  1957

 4. Heemraadschap van de Mark en Dintel : rapport omtrent de vervuiling van het oppervlaktewater onder beheer van het heemraadschap RWS Rapportendatabank

  1957

 5. Gecomponeerde hoogtestromingskaarten

  1957

 6. Instructie voor de Stormvloedwaarschuwingsdienst voor het Kustgebied, de zeearmen en de benedenrivieren RWS Rapportendatabank

  1957

 7. Onderzoek hoogwaterperioden m.b.t. opheffing gemaal Schellingwoude RWS Rapportendatabank

  1957

 8. Verslag van een studiereis naar Dortmund 13-14 mei 1957

  1957

 9. Het gedrag van de neerslag bij verschillende windrichtingen in de maand Juni

  Het doel van dit onderzoek was de verschillen in Nederland van de regenfrequenties en de regenhoeveelheden bij diverse windrichtingen, verschillen die kwalitatief al voor een deel bekend waren, in getallen...

  1957

 10. De gevolgen van de grote regenval in de zomer van 1956 in verschillende delen van de Noordoostpolder RWS Rapportendatabank

  Geeft een beeld van het weer over het gehele oogstjaar 1956. Bespreekt de oogstopbrengsten in de jaren 1951 t/m 1956. Gaat in op de waterschade in het gebied ten zuiden van Marknesse, het sloefgebied en...

  1957