Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1957

 1. De invloed van de afsluiting van de zeegaten op de getijbeweging in de mond van de Westerschelde PUC

  1957

 2. Nota betreffende de ontwikkeling van een methode voor zandtransportmetingen met behulp van radio-actieve tracers PUC

  Vormt een deel van een serie toelichtingen over de voortgang van deze meetmethode.

  1957

 3. De invloed van de afsluiting van de Lauwerszee op het verloop van de getijdebeweging in het aansluitende Waddengebied PUC

  1957

 4. De classificatie van gronden in de Wieringermeer PUC

  In 1934 werden de eerste bedrijven in de Wieringermeer verpacht. Om tot een betere differentiatie van de pachtsommen te geraken werd in 1939 begonnen met een classificatie (vaststelling productiewaard...

  1957

 5. Onderzoek van het tracé van de dijk in het Veeregat : rapport modelonderzoek PUC

  1957

 6. De bedijking, ontginning en verpachting van de Braakman PUC

  H.A.M.C. Dibbits. De betekenis van de civieltechnische werken ten behoeve van de inpoldering van de Braakman; B. Verhoeven. De bodemgesteldheid van de Braakman; D. Bakker en A.C. Boer. De vegetatie van...

  1957

 7. Zwaartekracht in Suriname

  1957

 8. Samenstelling en uitrusting van een loding - strandmeetploeg : kustonderzoek Noord-Holland PUC

  1957

 9. Golfaanval afsluitdijk Lauwerszee : memorandum II PUC

  1957

 10. Onderzoek kust Noord-Holland : bebouwing zeereep Egmond aan Zee PUC

  1957