Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1956

 1. Drie-eilanden-plan RWS Rapportendatabank

  1956

 2. Bijdrage tot het bepalen van de meest gunstige diepte voor het leggen van waterleidingbuizen in verband met het bevriezingsrisico

  1956

 3. De Boezemscheiding tussen IJmeer en randkanaal Markerwaard RWS Rapportendatabank

  Geeft vooraf een korte beschrijving van het in de nota nr. 249 ontwikkelde plan voor het randkanaal. Bespreekt de mogelijkhedi om de Gouwzee in de toekomst te gebruiken voor de voorradvorming van water...

  1956

 4. Onderzoekingen naar het slibgehalte der Rijntakken RWS Rapportendatabank

  1956

 5. Bepaling van het chloorgehalte van het diepe grondwater in het gebied van de Groninger Wadden en de Lauwerszee door geo-electrisch onderzoek RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de samenstelling van het diepe grondwater, d.m.v. geo-elektrisch onderzoek.

  1956

 6. Over het kali- en fosfaatgehalte der Wieringermeergronden RWS Rapportendatabank

  Onderzocht zijn 3 grondsoorten uit de Wieringermeer : oude kweldergrond, oude wadgrond, jonge diepwatergrond. Behandeld worden: De onderzochte bodemformaties; De onderzochte monsters; Verrichte bepalingen;...

  1956

 7. Algemene beginselen betreffende de inrichting van de boezem van het IJmeer en het Oostvaardersdiep RWS Rapportendatabank

  Er wordt gesteld dat tussen het IJsselmeer en het IJmeer een ruime verbinding moet worden geschapen waardoor in beide richtingen watertransport kan plaatsvinden. In dit rapport zal in het kort worden nagegaan...

  1956

 8. Uitbreiding en verbetering van de kustverdediging en de hoogwaterkering langs de zuidwestkust van Walcheren van Vlissingen tot Westkapelle in de periode 1956 - 1965 RWS Rapportendatabank

  1956

 9. De inrichting van de scheepvaartsluizen in het Oostvaardersdiep nabij Lelystad (Houtribsluizen) RWS Rapportendatabank

  1956

 10. Uitbreiding en verbetering van de kustverdediging en de hoogwaterkering langs het Noordzeestrand van Walcheren van Westkapelle tot Oostkapelle in de periode 1956 - 1965 RWS Rapportendatabank

  1956