Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1956

 1. Decisieprobleem : verdere beschouwingen over de economische decisiemethode RWS Rapportendatabank

  De decisiemethode wordt gebruikt voor het bepalen van de als maatstaf aan te houden stormvloedstand. Door middel van een formule kan worden afgeleid welk bedrag moet worden gereserveerd om de rampschade...

  1956

 2. Onderzoekingen ten behoeve van de Lauwerszee : debietmetingen 1955 RWS Rapportendatabank

  1956

 3. De water- en chloorbalans van het Zeeuwse Meer RWS Rapportendatabank

  1956

 4. De hydrologische consequenties van de aansluiting van de Markerwaard aan Noordholland RWS Rapportendatabank

  Voor het maken van een prognose t.a.v. de hydologische gevolgen van aansluiting van de Markerwaard aan Noordholland dienen de geotechnische opbouw van de bodem en de doorlatendheidseigenschappen van de...

  1956

 5. Rivierkruising te Wijk bij Duurstede : onderzoek naar water- en slibbeweging RWS Rapportendatabank

  1956

 6. Inhouds- en diepteveranderingen van het Brouwershavensche Gat over de periode 1951-1955-1959 en van het Keeten-Mastgat-Zijpe over de perioden 1954-1958-1960 RWS Rapportendatabank

  1956

 7. Extreme waterstanden ter weerszijden van de met constante snelheid zakkende schuif van de stormvloedkering in de Hollandse IJssel, bij diverse stormvloeden en diverse begintijdstippen der afsluiting RWS Rapportendatabank

  1956

 8. Enkele opmerkingen over maatgevende stormvloedstanden bij toekomstige dijksverhogingen voor de westelijke Waddenzee RWS Rapportendatabank

  1956

 9. Voorlopig onderzoek naar extreem hoge waterstanden op de Rijn en zijn takken RWS Rapportendatabank

  1956

 10. Slibhuishouding en landaanwinning in het Oostelijk Waddengebied RWS Rapportendatabank

  1956