Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1956

 1. De verlaging van de grondwaterstand in het pleistoceen onder Amsterdam ten gevolge van de inpolderingen in Noordholland en in het IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  1956

 2. Nota betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden van zandtransportmetingen met gemerkt zand RWS Rapportendatabank

  Behandelt de methoden voor het merken van zand voor metingen van zandtransport. Speciale aandacht voor de methode waarbij het sediment gemerkt wordt met radioactieve isotopen. Concludeert dat deze methode...

  1956

 3. Benamingen van de door het getij verplaatste hoeveelheden water RWS Rapportendatabank

  1956

 4. Westelijke uitbreiding strandhoofdenreeks Vlieland 1956 RWS Rapportendatabank

  1956

 5. Gegevens hoogwater maart 1956 RWS Rapportendatabank

  1956

 6. Meetkundige dienst van de Rijkswaterstaat : publikatie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 16 oktober 1956 RWS Rapportendatabank

  1956

 7. Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  Zelfde publicatie als doc.id. 128415

  1956

 8. Bepaling golfrichting door gecombineerde druk-snelheidsmeting RWS Rapportendatabank

  1956

 9. Basispeilen in de Waddenzee : aequivalent aan 5 m + N.A.P. te Hoek van Holland RWS Rapportendatabank

  1956

 10. Ice on the Netherlands waterways RWS Rapportendatabank

  1956