Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1955

 1. Welke invloed heeft een eventuele aanzanding van het Goereesche Gat op de getijbeweging in het benedenrivierengebied bij ijsbezwaar na uitvoering van het deltaplan. Oude Maas gesloten; matig springtij; afvoer Bovenrijn 2300 m3/sec

  1955

 2. Het verband tussen grondwaterstand en opbrengst in het Veluwe-randgebied en de toepassing van dit verband bij het Veluwemeer-vraagstuk

  Inhoud: algemene beschouwingen ; Opzet en uitvoering van het onderzoek ; Resultaten van het onderzoek in 1948, 1949, 1950, 1951 en 1952 ; Vergelijkingen van de verkregen resultaten per gewas en bodemtype...

  1955

 3. Nota met betrekking tot de verontreiniging door olie van de Rotterdamsche Waterweg

  1955

 4. Inhouds- en diepteveranderingen van de geulen van de Brabantse Biesbos van 1942-1955

  1955

 5. De afwatering van de Zuidelijke Polders

  Ondermeer wordt behandeld: waterbezwaar Noordzeekanaal, IJsselmeer en het IJmeer, waterbalans IJsselmeer, chloorbalans IJsselmeer, wenselijke capaciteit Oranjesluizen, Houtribsluizen en het Middenkanaal. ...

  1955

 6. Schuifproeven op voegen met betonvulling

  1955

 7. Instructie stroombaanberekeningen

  1955

 8. De verbinding tussen Marken en het vaste land

  Beschrijving van mogelijkheden die er zijn om het eiland Marken met Noord-Holland te verbinden d.m.v een vaste verbinding. De behoefte hieraan is ontstaan doordat de bevolking van Marken meer dan voorheen...

  1955

 9. Bepaling van het chloorgehalte van het diepe grondwater in de Noordermeerpolder nabij Stavoren door geo-electrisch onderzoek

  Onderzoek naar het optreden van kwel en naar de mogelijkheden tot verbetering van de bestaande toestand in de Noordermeerpolder. Ten behoeve van dit onderzoek werd op een groot aantal percelen de laag...

  1955

 10. De zandcontingentering op het Pannerdensch kanaal, de Neder-Rijn, de Lek en de IJssel tot 1954

  1955