Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1955

 1. Zandbalans 1955 RWS Rapportendatabank

  1955

 2. Zandtransportberekeningen van de Rijntakken in Nederland : bijdrage bulletin A.I.P.C.N. RWS Rapportendatabank

  1955

 3. Inhoudsveranderingen van het zuidelijk deel van het Brabantse Vaarwater over de perioden juni 1951-april 1953-october 1953-maart 1954-augustus 1955 en van de Witte Tonnen Vlije over de perioden juni 1951-maart 1953-october 1953-maart 1954-augustus 1955 RWS Rapportendatabank

  Bespreekt het natuurlijke aanzandingsproces en maakt een vergelijkende inhoudsberekening voor de geul dat van belang is voor de scheepvaart. Geeft de resultaten weer in peilkaarten.

  1955

 4. Zandtransportberekeningen o.m. verricht met het oog op de Rijnkanalisatie : voordracht gehouden in de jaarvergadering van 23-12-55 van de afdeling Bouw- en Waterbouwkunde van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs RWS Rapportendatabank

  1955

 5. Inhouds- en diepteveranderingen voor de kust van Goeree tot Walcheren over de periode 1933-1950 RWS Rapportendatabank

  Vervolg op rapport nr. 5 1948 "Diepteveranderingen voor de kust van Goeree, Schouwen en Walcheren over de periode 1872 - 1933".

  1955

 6. Elektrische Analogiemodellen van getijstelsels RWS Rapportendatabank

  1955

 7. Maximum stroomsnelheden in een sluitgat van variabele breedte, bij diverse tijverschillen, tijdens de afsluiting van het Veregat RWS Rapportendatabank

  1955

 8. Verband oppervlakte dwarsprofiel en doorlatingsfactor met het vloed-en ebvolume van alle Nederlandse zeegaten RWS Rapportendatabank

  1955

 9. De ontzilting van het Haringvliet bij voltooid Deltaplan RWS Rapportendatabank

  1955

 10. Onderzoek naar de tijd nodig voor het binnenlopen in en schutten door de sluizen te IJmuiden en naar de vaartijd over het Noordzeekanaal voor zeeschepen RWS Rapportendatabank

  1955