Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1955

 1. Kosten van de weg : eerste rapport : de totale kosten en opbrengsten uit heffingen : onderzoek naar de invloed van de aan het motorwegverkeer toe te rekenen kosten van het wegennet en de specifiek aan dat verkeer opgelegde heffingen op de concurrentieverhoudingen in het binnenlandse vervoer

  1955

 2. Stroommetingen in de zeegaten van de Groninger Wadden in juni 1954

  Bevat een beschrijving van in juni 1954 uitgevoerde stroommetingen in de zeegaten van de Eilanderbalg, Lauwers en van het Schild

  1955

 3. Zandbalansen van de zuidwestelijke wateren van Nederland over de perioden 1872-1933 en 1933-1952

  1955

 4. Stuw Hagestein : verslag modelonderzoek

  1955

 5. De invloed van de Afsluiting van de Zuiderzee op de verhoging van de stormvloedstanden te Den Helder, Terschelling en Harlingen

  1955

 6. Dictaat hydraulica naar de colleges van Prof.ir. J.Th. Thijsse : 1950-'51 1951-'52

  1955

 7. Meetschepen op onze grote rivieren : nota samengesteld op verzoek van de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

  1955

 8. Aantal en duur van perioden met hoge windkracht en met hoge golven, waargenomen op het lichtschip "Goeree" in de jaren 1949 tot en met 1954

  1955

 9. Handleiding voor de instandhouding van het veelhoeks- en peilraaienstelsel in het arrondisement Waal

  1955

 10. Een methode voor het berekenen van V-- zo en V zo max (berekend bij h-- zo) van een bepaalde raai in het O.L.R. gebied van een Rijntak bij een gegeven afvoer van de Bovenrijn

  1955