Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1954

 1. Problemen van de waterbeweging bij stormvloed in de Noordzee

  1954

 2. De afmetingen van Oostvaardersdiep en Houtribsluizen : [concept-nota]

  Dit concept is bedoeld als een inleiding tot een desbetreffende bespreking in de vergadering van afdelingschefs. Daarna zal de definitieve nota worden uitgegeven. Nagegaan wordt aan welke waterloopkundige...

  1954

 3. De ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Noordoostpolder

  Beschrijving van het terrein; De submerse plantengroei voor het droogvallen; Floristische, verspreidingsbiologische en andere karakteristieke bijzonderheden van de nieuwland-begroeiing; De soortenlijst;...

  1954

 4. Nieuwe aequivalenten voor de Beaufortschaal geldend voor waarnemingen op zee

  1954

 5. Proef met asfaltplaten op een zandplaat in de Wester Schelde

  1954

 6. Een nomogram voor de bepaling van de potentiƫle evapotranspiratie volgens de formule van Penman

  1954

 7. De waterbeweging in de Hollandsche IJssel na een sluiting met eenparige snelheid in 1000 sec. van de stormvloedkering bij kmr. 17.950

  Geeft de resultaten weer van een berekening over de te verwachten translatiegolven wanneer de stuw in de Hollandse IJssel wordt gesloten.

  1954

 8. Verbetering van de IJsselmonden

  Aanleg van de Noordoostpolder en verondieping van Kattendiep, Keteldiep en de IJssel beneden Kampen leveren onder anderen problemen op voor de waterafvoer.

  1954

 9. Zandtransport voor en na Rijnkanalisatie op de Lek nabij stuw Hagestein

  1954

 10. Het meten van zandtransport op de bovenrivieren : instrumenten en meetmethoden

  1954