Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1954

 1. De ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Noordoostpolder

  Beschrijving van het terrein; De submerse plantengroei voor het droogvallen; Floristische, verspreidingsbiologische en andere karakteristieke bijzonderheden van de nieuwland-begroeiing; De soortenlijst;...

  1954

 2. Nieuwe aequivalenten voor de Beaufortschaal geldend voor waarnemingen op zee

  1954

 3. Proef met asfaltplaten op een zandplaat in de Wester Schelde

  1954

 4. Een nomogram voor de bepaling van de potentiƫle evapotranspiratie volgens de formule van Penman

  1954

 5. Verbetering van de IJsselmonden

  Aanleg van de Noordoostpolder en verondieping van Kattendiep, Keteldiep en de IJssel beneden Kampen leveren onder anderen problemen op voor de waterafvoer.

  1954

 6. Zandtransport voor en na Rijnkanalisatie op de Lek nabij stuw Hagestein

  1954

 7. Het meten van zandtransport op de bovenrivieren : instrumenten en meetmethoden

  1954

 8. Het verzamelen en bewerken van de gegevens over de bemaling van de Noordoostpolder

  Op elk der gemalen worden de gegevens omtrent bemaling, regenval en waterstanden regelmatig genoteerd en wel: waterstanden in de polder en in het buitenwater, neerslag, bemaling, opbrengst en revisie en...

  1954

 9. Diffusie langs een getijrivier door begeleidende mengbewegingen

  1954

 10. De verdampingswaarnemingen op het IJsselmeer (Urk) : verslag over de periode van 1 October 1951- 1 November 1953

  Overzicht van de metingen in de drijvende bakken, in de ingegraven bakken en nadere beschouwing der gemeten grootheden.

  1954