Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1954

 1. Inhoudsveranderingen van het Hollands Diep boven en beneden de spoorbrug van kmr. 982.175-982.675 over de periode 1946-1952

  1954

 2. Tienjarig overzicht 1941-1950 der Waterhoogten langs Zeeuwse stromen, Noordzee, Lauwerszee, Eemsmond, Hoofdrivieren en IJsselmeer

  Zie ook:

  - Reducerende wisselwerking
  https://kennisplein.intranet.minienm.nl/documenten/224792

  1954

 3. Noodoverbrugging Waal kmr 879.800 : mogelijkheden tot het wegnemen van de moeilijkheden door de scheepvaart tijdens laagwater ondervonden

  1954

 4. Human interference in sediment-transportation of rivers

  1954

 5. De invloed op de waterbeweging in de Hollandse IJssel ten gevolge van de sluiting van de stormvloedkering nabij de benedenmond van deze rivier

  1954

 6. De veiligheid voor de toekomstige bewoning bij inundatie van Oostelijk-Flevoland

  Er wordt ingegaan op de veiligheid van de bevolking van Flevoland bij een eventuele dijkdoorbraak en de maatregelen die nodig zijn om de bevolking in veiligheid te brengen.

  1954

 7. Invloed van de bochtafsnijding van de Gelderse IJssel tussen kmr 902.945 en kmr. 909.580 op de waterstanden van het bovenstrooms gelegen riviergedeelte

  1954

 8. Overzicht van de zeedijken van Noord-Holland en de Waddeneilanden met de Afsluitdijk

  1954

 9. De invloed van de afsluiting der Oude Maas aan weerszijden op de normale getij-beweging volgens de harmonische methode

  1954

 10. Bijlagen behorende bij het rapport van de Commissie van Advies inzake Oeververbinding Noordzeekanaal en IJ

  1954