Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1954

 1. Conséquences hydrologiques de l'abaissement artificiel du plan d'eau dans un polder RWS Rapportendatabank

  1954

 2. Oppervlakte en doorlatingsvermogen van de raaiprofielen van het Hollandsch Diep, Hellegat, Haringvliet, Zeegat van Goeree, Volkerak, Krammer, Grevelingen, Brouwershavense Gat, Zijpe-Mastgat-Keeten, Oosterschelde, Zandkreek en Veregat over de periode 1933-1952 RWS Rapportendatabank

  Geeft een beeld van het verloop van de dwarsprofielen van de getijwateren en zeegaten van zuid-west Nederland. Deze wateren zijn betrokken bij de plannen voor afsluiting.

  1954

 3. Schade aan boerderij Lootsma nabij Lemmer RWS Rapportendatabank

  Onderzocht wordt of de scheuren en verzakkingen in de bedrijfsruimte van de boerderij te wijten zijn aan de drooglegging van de Noordoostpolder. Daling van het Phreatisch vlak zou de schade tot gevolg...

  1954

 4. Mogelijkheden tot verbetering van het grootscheepsvaarwater door de Westerschelde RWS Rapportendatabank

  1954

 5. Onderzoek naar de te verwachten wisseling van het peil op het stuwpand tussen Hagestein en Maurik, als gevolg van accumulatie ten behoeve van een waterkrachtwerk te Hagestein RWS Rapportendatabank

  1954

 6. Voorspellingen van hoge waterstanden voor de Rijn bij Lobith RWS Rapportendatabank

  1954

 7. Inhoudsveranderingen van het Hollands Diep boven en beneden de spoorbrug van kmr. 982.175-982.675 over de periode 1946-1952 RWS Rapportendatabank

  1954

 8. Tienjarig overzicht 1941-1950 der Waterhoogten langs Zeeuwse stromen, Noordzee, Lauwerszee, Eemsmond, Hoofdrivieren en IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Zie ook:

  - Reducerende wisselwerking /  P.J. Wemelsfelder, 1954

  - Stormvloedhoogten te Hoek van Holland / P.J. Wemelsfelder, 1954

  - De stormvloed van 1 februari 1953...

  1954

 9. Noodoverbrugging Waal kmr 879.800 : mogelijkheden tot het wegnemen van de moeilijkheden door de scheepvaart tijdens laagwater ondervonden RWS Rapportendatabank

  1954

 10. Human interference in sediment-transportation of rivers RWS Rapportendatabank

  1954