Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1954

 1. IJsberichtendienst en opruimingsdienst

  1954

 2. Inhoudsveranderingen in de mond van de Brielse Maas over de perioden 1 september 1951 - 1 mei 1952 - 1 juni 1953 - ...

  Bevat tevens Vervolg van Rapport. nr. 11, 1953 (inhoudsveranderingen tot en met 1960).

  1954

 3. Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van temperatuur- en vochtigheidsbepalingen in buitenlucht met behulp van kwikthermometers = Precision and reliability of open-air temperature and humidity measurements with mercury thermometers

  1954

 4. Some aspects of the influence on the Earth's surface on the atmosphere

  1954

 5. De humus- en stikstofgehalten van de ingepolderde gronden in de voormalige Zuiderzee

  Besproken wordt het humus- en stikstofgehalte van een aantal afzettingen, die bij de drooglegging van de Zuiderzee in cultuur genomen zijn. Het zijn het slik van de Andijker Proefpolder, de klei uit de...

  1954

 6. Bedvormende afvoer van de Bovenrijn en zijn takken 1901-1950 : periode 1901-1950 voor de toestand 1951-0

  1954

 7. De voorspelling van de chemische samenstelling van het water van een zee-inham na afsluiting

  Beschrijving van een methode waarmee reeds vóór de afsluiting een inzicht kan worden vekregen in de aard en de grootte van de veranderingen in de chemische samenstelling van het water van...

  1954

 8. Bezwaren tegen het tussenrapport Hogere stormvloeden dan 1953

  1954

 9. Gegevens ijsperiode januari-februari 1954

  1954

 10. Bevaarbaarheid Rijntakken na uitvoering van het noodbruggen pontonplan

  1954